Application

Ohjeita hakijoille

Kaikissa Pohjoismaisen kulttuuripisteen tukiohjelmissa on kiinteät hakuajat. Verkkohakemuslomakkeet avataan kuukautta ennen viimeistä hakupäivää. Pohjoismainen kulttuuripiste ei ota vastaan paperimuodossa tai sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia.

Hakemuksen lähettämistä varten sinun on ensin rekisteröitävä käyttäjätili. Sen jälkeen voit kirjautua sisään, täyttää ja lähettää hakemuksen verkossa. Hakemusta ei tarvitse kirjoittaa kerralla kokonaan, vaan voit tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja jatkaa sitä myöhemmin hakujakson aikana.

Eri tukimuodoissa on eri arviointikriteerit ja säännöt. Lue siis huolellisesti kyseisen tuen tiedot, ennen kuin täytät lomakkeen. Useimpia tukia varten on laadittava erillinen budjetti.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi, saat Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä sähköpostitse vahvistuksen hakemuksen vastaanottamisesta. Vahvistus sekä hakemuksesi tallennetaan myös käyttäjätilillesi.

 

Kuinka tukea haetaan?

1
Löydä oikea tukiohjelma
2
Tarkista hakuajat
3
Luo käyttäjäprofiili ja aloita hakemuksen tekeminen
4
Jos tuki on myönnetty, hyväksy sopimus
5
Lähetä loppuraportti

Luo oma käyttäjätili, jonka kautta voit tehdä sähköisiä hakemuksia:

HAKEMUS/REKISTERÖINTI >

Onko sinulla teknisiä ongelmia tai oletko epävarma siitä, täytätkö ohjelman kriteerit? Ota yhteyttä meihin:

OTA YHTEYTTÄ >

 

Esimerkkejä hakemuslomakkeista

Hakemuslomakkeet julkaistaan sähköisessä hakujärjestelmässä vasta hakuajan alkaessa.

Jäljempänä on esimerkkejä erityyppisten tukien hakulomakkeista PDF-muodossa. Aluksi kannattaa perehtyä esimerkkilomakkeisiin ja ryhtyä hyvissä ajoin keräämään materiaalia hakemusta.

Hakemus täytetään sähköisesti ja lähetetään oman käyttäjätilin kautta. Pohjoismainen kulttuuripiste ei ota vastaan sähköpostitse tai paperimuodossa lähetettyjä hakemuksia.

Volt [PDF]
NORDBUK tukiohjelma [PDF]
Liikkuvuustuki [PDF]
Residenssikeskusten tuki [PDF]
Verkostotuki: Pitkäaikainen verkostotuki [PDF]
Verkostotuki: Lyhytaikainen verkostotuki [PDF]
Kulttuuri- ja taideohjelma [PDF]

Vian etsintä

Käyttäjätunnus ja salasana

Jos edustat organisaatiota, käytä sen sähköpostiosoitetta. Voit käyttää samaa sähköpostiosoitetta luodaksesi eri käyttäjätilejä.
Valitse vahva salasana, jossa on isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita tai erikoismerkkejä. Älä koskaan luovuta salasanaasi kolmannelle osapuolelle.

Voit milloin tahansa vaihtaa salasanan kirjautumalla käyttäjätilillesi.

Kirjautumisongelmia?

Salasana tai käyttäjätunnus unohtunut
Voit uusia salasanan käyttämällä kirjautumissivun toimintoa Forgot username/password. Saat tämän jälkeen sähköpostiin linkin, minkä avulla voit nollata salasanasi. Jos et saa viestiä, tarkasta ensin roskapostikansio. Jos viesti ei ole sielläkään, lähetä sähköpostia osoitteeseen program@nordiskkulturkontakt.org.

Käyttäjätilin eri hakijatyypit

Käyttäjätiliä luotaessa on valittava hakijatyyppi: yksityishenkilö, ryhmä tai organisaatio.

Yksityishenkilö: hakijana on fyysinen henkilö. Mahdollinen tuki maksetaan tälle henkilölle. Yksityishenkilö-hakijatyyppiä ei saa käyttää, jos projektin takana on organisaatio.

Ryhmä: hakijana on ryhmä fyysisiä henkilöitä, jotka hakevat tukea yhdessä. Mahdollinen tuki maksetaan ryhmän yhteyshenkilölle. Ryhmä-hakijatyyppiä voidaan käyttää haettaessa liikkuvuustukea tai tukea projekteihin, joissa hakeva osapuoli on esimerkiksi tilapäinen ryhmä ja siten vailla yritys- ja yhteisötunnusta (Y-tunnus). Huomaa kuitenkin, että ryhmän jäsen on eri asia kuin projektikumppani.

Organisaatio: hakijana on organisaatio (laitos, yhdistys, yritys, viranomainen tai vastaava), jolla on yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus). Organisaatio-hakijatyyppiä ei saa käyttää haettaessa liikkuvuustukea.

Hakijatyyppiä ei voi vaihtaa jälkeenpäin.

Jäsenen lisääminen ryhmään

Kaikkien hakevan ryhmän jäsenten nimet pitää ilmoittaa käyttäjätiliä luotaessa. Voit lisätä ja poistaa ryhmän jäseniä niin kauan kunnes aloitat hakemuksen kirjoittamisen. Luotuasi hakemuksen, et voi enää muuttaa ryhmän kokoonpanoa.
Nimet lisätään lomakkeeseen, jonka käyttö edellyttää JavaScriptin sallimista.

Yhteyshenkilö

Ryhmien tai organisaatioiden hakemuksilla pitää olla yhteyshenkilö. Hänellä on vastuu projektin hallinnoinnista suhteessa Pohjoismaiseen kulttuuripisteeseen. Yhteyshenkilö vastaa budjetista ja muista taloudellisista seikoista, hakemus- tai projektimuutosten ilmoittamisesta Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle, sopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta sekä raportoinnista.

Jos yhteyshenkilö vaihtuu projektin aikana, yhteyshenkilön tiedot on viipymättä muutettava käyttäjätilillä kohdassa My account.

Hakemuksen täyttäminen

Hakija voi lähettää vain yhden hakemuksen tukiohjelmaa ja hakukierrosta kohden.

Hakemuksen tietoja voi muuttaa aina siihen saakka, kunnes hakemus on lähetetty.

Hakemuksen kieli

Hakulomakkeet ovat ruotsiksi ja englanniksi. Lomakkeet voi täyttää suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi, islanniksi, fääriksi, grönlanniksi tai englanniksi.

Valuutat ja numerot

Rahasummien ja budjetin tulee olla euromääräisiä. Älä käytä numeroilmauksissa välilyöntiä, pistettä tai pilkkua, vaan kirjoita ne yhteen, esim. ”1000”. Merkitse budjetissa ”0” niihin kenttiin, joita et käytä omassa budjetissasi.

Liitteet

Rahoituspäätökset tehdään ensisijaisesti hakulomakkeen ja mahdollisen pakollisen budjettiliitteen perusteella. Kaikki olennaiset projektitiedot tulee siis sisällyttää hakulomakkeeseen ja budjettiin eikä muihin liitteisiin.

Pohjoismainen kulttuuripiste edellyttää, että budjetti- ja tekstiliitteet ovat pdf-muodossa.

Budjetti
Monet tukimuodot edellyttävät sitä, että hakemukseen liitetään erillinen budjetti. Budjetissa on eriteltävä projektin tulot ja menot. Kaikkien summien tulee olla euroina. Yhden esimerkin siitä miten budjetin voi tehdä löydät tästä (englanniksi).

Päätösprosessi

 

Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi hakemuksia ja vastaa kaikesta yhteydenpidosta hakijoihin, mutta ulkopuoliset asiantuntijaryhmät päättävät hyväksyttävistä hakemuksista ja myönnettävistä tukisummista. Poikkeuksena ovat NORDBUK-tukiohjelman hakemukset, jotka Pohjoismaisen kulttuuripisteen erityisasiantuntijat ja johtaja käsittelevät ja joista päättää NORDBUK.

Erityisasiantuntijat tarkistavat, että hakemukset täyttävät peruskriteerit, esimerkiksi vaadittavan pohjoismaisten osallistujien lukumäärän, ja että budjetti on realistinen. Sen jälkeen hakemukset lähetetään kunkin tukimuodon asiantuntijaryhmän arvioitavaksi.

Kunkin hakemuksen lukee aina monta asiantuntijaa, jotka arvioivat sen ohjelman arviointikriteerien mukaisesti. Maa- tai taidealakohtaisia tai muita vastaavia kiintiöitä ei ole, vaan kaikki päätökset perustuvat kriteerien mukaisesti projektien laatuun.

Asiantuntijat toimivat itse taide- ja kulttuurialan ammattilaisina ja asuvat eri Pohjoismaissa ja eri alueilla. Verkosto-, liikkuvuus- ja residenssikeskusten tuen asiantuntijaryhmissä on edustajia myös Baltian maista.

Asiantuntijat nimittää Pohjoismaiden ministerineuvosto kunkin maan tai alueen kulttuuriministeriön tai vastaavan elimen esityksestä. Asiantuntijaryhmillä on oltava riittävä pätevyys kaikkien taide- ja kulttuurialojen hakemusten arvioimiseksi. Toimikausi on kolme vuotta.

Kaikki hakemukset käsitellään asiallisesti ja puolueettomasti. Jos asiantuntija on jonkin hakemuksen osalta jäävi, hän ei osallistu kyseisen hakemuksen käsittelyyn. Jääviys merkitään pöytäkirjaan ja/tai hakemusta koskevaan päätökseen.

Linkit