Logot

Kaikkien Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä tukea saaneiden hankkeiden on tiedotettava asiasta selkeästi käyttämällä valmistamassaan tiedotusaineistossa alla esitettyjä logoja. Tämä koskee sekä internetissä että painettuna levitettävää tietoa. Pohjoismaisen kulttuuripisteen logoa ei tarvitse käyttää tämän lisäksi.

Pohjoismainen ministerineuvosto

Projektit, jotka ovat saaneet tukea Kulttuuri- ja taideohjelman, Voltin tai Norden 0–30 -tukiohjelman kautta, käyttävät materiaaleissaan Pohjoismaiden ministerineuvoston logoa.

Tanskaksi ja norjaksi Lataa (PNG+EPS)
Ruotsiksi Lataa (PNG+EPS)
Suomeksi Lataa (PNG+EPS)
Islanniksi Lataa (PNG+EPS)
Englanniksi Lataa (PNG+EPS)

Liikkuvuusohjelma

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma (residenssikekusten tuki, verkostotuki ja liikkuvuustuki) rahoittaa yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Baltian maiden kulttuuriministeriöt. Kaikkien, jotka ovat vastaanottaneet tukea liikkuvuusohjelmasta, tulee käyttää ohjelman omaa logoa. Logosta on olemassa kaksi eri versiota.

Englanniksi – korkea resoluutio Lataa (EPS)
Englanniksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Viroksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Latviaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Liettuaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)

Englanniksi – korkea resoluutio Lataa (EPS)
Englanniksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Viroksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Latviaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Liettuaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)