Hakemuksen jälkeen

Kun olet lähettänyt hakemuksen voit varmistaa, että Pohjoismainen kulttuuripiste on vastaanottanut hakemuksen tarkistamalla hakijaprofiilistasti että hakemuksen status on “Application Received”/”Ansökan mottagen”. Hakijaprofiilista löydät myös hakemuksen tunnistenumero. Jos otat meihin yhteyttä hankkeeseesi liittyvissä asioissa, mainitse yhteydenotossasi aina tunnistenumero.

Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi hakemuksia ja vastaa kaikesta yhteydenpidosta hakijoihin, mutta ulkopuoliset asiantuntijaryhmät päättävät hyväksyttävistä hakemuksista ja myönnettävistä tukisummista. Poikkeuksena on NORDBUK, jossa Pohjoismaisen kulttuuripisteen neuvonantajat ja johtajat käsittelevät hakemukset ennen kuin Pohjoismaiden lapsi- ja nuorisoasiainkomitea tekee lopullisen päätöksen.

 • Päätösilmoitus

  Päätösilmoitus lähetetään profiilisi viestitoimintoon 8–10 viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Kopio lähetetään myös käyttäjätilin sähköpostiosoitteeseen. Kaikille hakijoille ilmoitetaan samaan aikaan, eikä ennakkoilmoituksia lähetetä.

 • Maksaminen

  Jos sinulle myönnetään tukea, kirjaudu käyttäjätilillesi ja hyväksy sinun ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen välinen sopimus. Sen jälkeen voit ilmoittaa hankkeen pankkiyhteystiedot. Tuki maksetaan kahdessa tai kolmessa osassa tuen suuruuden mukaan.

  Alle 30 000 euron tuki: Tuki maksetaan kahdessa osassa, 85 % sopimuksen hyväksymisen jälkeen ja loput 15 % loppuraportoinnin jälkeen.

  Yli 30 000 euron tuki: Tuki maksetaan kolmessa osassa, 45 % sopimuksen hyväksymisen jälkeen, 40 % hankkeen väliraportoinnin jälkeen ja loput 15 % loppuraportoinnin jälkeen.

  Jos maksua ei ole haettu vuoden kuluessa hyväksymisilmoituksen lähettämisestä, hyväksyminen ei ole enää voimassa ja se mitätöidään.

 • Tilintarkastus

  Alle 30 000 euron tuki: Hankkeen kustannuksille ei edellytetä tilintarkastusta.

  Yli 30 000 euron tuki: Kirjanpidon on oltava rekisteröidyn, hyväksytyn tai auktorisoidun tilintarkastajan tarkastama ja oikeaksi todistama.

  Erillistä tilintarkastusta ei edellytetä hankkeille, joissa tuensaajana on suoraan Pohjoismaiden ministerineuvostolle raportoiva laitos.

  Täällä on yksityiskohtaiset tilintarkastusohjeet.

  Tuensaajan ei tule lähettää alkuperäisiä tositteita Pohjoismaiseen kulttuuripisteeseen. Sopimusta, kirjanpitoa ja tositteita tulee säilyttää niin pitkään kuin tuensaajan kotimaan viranomaiset edellyttävät. Tositteita tarvitaan myös silloin, kun Pohjoismainen kulttuuripiste järjestää pistokokeita.

 • Jääviys ja puolueettomuus

  Kaikki hakemukset käsitellään asiallisesti ja puolueettomasti. Jos asiantuntija on jonkin hakemuksen osalta jäävi, hän ei osallistu kyseisen hakemuksen käsittelyyn. Jääviydestä tehdään merkintä hakemukseen.

Raportointi

Loppuraportti ja laskelmat on toimitettava viimeistään kolme kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen.

Jos myönnetty tuki on yli 30 000 euroa, hankkeesta on lisäksi toimitettava väliraportti hankekauden puolessavälissä. Väliraportista on käytävä ilmi, mitkä toiminnot on siihen mennessä suoritettu ja mikä on tulevien toimintojen aikataulu, ja siinä on esitettävä ajantasainen kirjanpito. Hankekauden loputtua hankkeesta toimitetaan loppuraportti seuraavassa kuvatulla tavalla.

Hankkeen päätyttyä on toimitettava loppuraportti, josta käy ilmi, kuinka hanke on kehittynyt hakemuksen jälkeen, mitä vaikutusta toiminnoilla on ollut ja minkälaisia kokemuksia niistä on syntynyt. Raportista on käytävä ilmi, millä tavoin hanke on saavuttanut tavoitteensa ja kuinka tuloksia voidaan hyödyntää pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön edistämisessä jatkossa. Raportissa on mielellään mainittava myös hankkeen vaikeuksista ja vastoinkäymisistä, joita ei voitu välttää. Raporttiin on lisäksi liitettävä lopullinen kirjanpito. Yli 30 000 euron tuen sisältävän kirjanpidon on oltava hyväksytyn tai auktorisoidun tilintarkastajan vahvistama. Täällä on yksityiskohtaiset tilintarkastusohjeet.

Joissain tapauksissa Pohjoismaisella kulttuuripisteellä on oikeus pienentää tukisummaa loppuraportoinnin jälkeen. Tämä voi tulla kyseeseen, jos varoja on jäänyt käyttämättä tai jos hanke on edennyt täysin eri suuntaan kuin esitettiin alkuperäisessä hakemuksessa, jonka perusteella tuki myönnettiin. Jos hankkeeseen tehdään muutoksia, joita Pohjoismainen kulttuuripiste ei ole hyväksynyt etukäteen, voit olla kokonaan tai osittain velvollinen maksamaan takaisin myönnetyt varat.

Loppuraportointimalli

Volt Lataa PDF
NORDBUK Lataa PDF
Kulttuuri- ja taideohjelma Lataa PDF
Residenssikeskusten tuki Lataa PDF
Liikkuvuustuki Lataa PDF
Kortvarigt Verkostotuki Lataa PDF
Långvarigt Verkostotuki Lataa PDF

Viestintä

Kaikkien Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä tukea saaneiden hankkeiden on tiedotettava asiasta selkeästi käyttämällä valmistamassaan tiedotusaineistossa alla esitettyjä logoja. Tämä koskee sekä internetissä että painettuna levitettävää tietoa.

Hankkeen, jolle on myönnetty tukea Kulttuuri- ja taideohjelmasta, Volt-tukiohjelmasta tai NORDBUK-tukiohjelmasta, tulee käyttää aineistossaan Pohjoismaiden ministerineuvoston logoa.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma rahoitus tulee yhteisesti Pohjoismaiden ministerineuvostolta ja Baltian maiden kulttuuriministeriöiltä, joten ohjelmaan kuuluvien hankkeiden tulee käyttää ohjelman omaa logoa.

Logot ovat ladattavissa eri muodoissa alta.

Sosiaalisessa mediassa saa mielellään käyttää tunnistetta #nordiskkulturkontakt hanketta koskevissa julkaisuissa. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanottaa mielellään sähköpostitse tietoa hankkeiden ensiesityksistä tai vastaavista ja kutsuja kyseisiin tilaisuuksiin.

Suosittelemme lähettämään hankkeesta kuvamateriaalia tai vastaavaa sekä hankkeen toteutuksen aikana että loppuraportin toimittamisen yhteydessä. Pohjoismainen kulttuuripiste voi käyttää lähettämääsi aineistoa tiedotus- ja markkinointitarkoituksiin.

Lähetä aineistoa käyttäjätilin viestitoiminnon kautta tai sähköpostitse osoitteeseen program@nordiskkulturkontakt.org

Logot

Pohjoismainen ministerineuvosto

Projektit, jotka ovat saaneet tukea Kulttuuri- ja taideohjelman, Voltin tai NORDBUK-tukiohjelman kautta, käyttävät materiaaleissaan Pohjoismaiden ministerineuvoston logoa.

Tanskaksi ja norjaksi Lataa (PNG+EPS)
Ruotsiksi Lataa (PNG+EPS)
Suomeksi Lataa (PNG+EPS)
Islanniksi Lataa (PNG+EPS)
Englanniksi Lataa (PNG+EPS)

Liikkuvuusohjelma

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma rahoittaa yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Baltian maiden kulttuuriministeriöt. Kaikkien, jotka ovat vastaanottaneet tukea liikkuvuusohjelmasta, tulee käyttää ohjelman omaa logoa. Logosta on olemassa kaksi eri versiota.

Englanniksi – korkea resoluutio Lataa (EPS)
Englanniksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Viroksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Latviaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Liettuaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)

Englanniksi – korkea resoluutio Lataa (EPS)
Englanniksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Viroksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Latviaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)
Liettuaksi – matala resoluutio Lataa (JPG)

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi