Tilitys

HAKEMISEN JÄLKEEN

Lähetettyäsi hakemuksen saat sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan Pohjoismaisen kulttuuripisteen vastaanottaneen hakemuksen. Viesti sisältää myös hakemuksesi tunnusnumeron. Sinun on aina mainittava numero, jos otat yhteyttä Pohjoismaiseen kulttuuripisteeseen hakemusta koskevassa asiassa hakuaikana tai tuen myöntämisen jälkeen.

Vahvistus löytyy myös käyttäjätilisi viestiarkistosta (Correspondence).

Ilmoitus päätöksestä

Ilmoitus päätöksestä lähetetään sähköpostitse 8–10 viikkoa hakuajan umpeutumisen jälkeen.  Kaikki hakijat saavat viestin samanaikaisesti eikä mitään ennakkotietoja anneta. Ilmoitus tallentuu automaattisesti hakijan käyttäjätilille.

Luettelo myönnetyistä tuista julkaistaan Pohjoismaisen kulttuuripisteen Internet-sivuilla.

Asiantuntijaryhmät eivät kommentoi yksittäistä päätöstä eikä päätöksestä voi valittaa.

Maksatus

Jos sinulle on myönnetty tukea, sinun on kirjauduttava sisään käyttäjätillillesi ja hyväksyttävä sinun ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen välinen sopimus sekä annettava pankkitietosi. Tuki suoritetaan kahdessa tai kolmessa erässä tuen suuruuden mukaan.

Lisätietoja eri tukilajeja koskevista säännöistä.

Kulttuuri- ja taideohjelma

Enintään 30 000 euron apurahat maksetaan kahdessa erässä:
1. Ensimmäinen, 85 %:n erä maksetaan, kun apurahan vastaanottaja on hyväksynyt sopimuksen ja jättänyt pankkitietonsa.
2. Toinen, 15 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt loppuraportin ja projektin tilityksen.

Yli 30 000 euroa apurahat maksetaan kolmessa erässä:
1. Ensimmäinen, 45 %:n erä maksetaan, kun apurahan vastaanottaja on hyväksynyt sopimuksen ja jättänyt pankkitietonsa.
2. Toinen, 40 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt väliraportin, joka tulee lähettää Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle projektin puolivälissä.
3. Kolmas, 15 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt loppuraportin ja projektin tilityksen.

Liikkuvuusohjelma

Enintään 30 000 euron apurahat maksetaan kahdessa erässä:
1. Ensimmäinen, 85 %:n erä maksetaan, kun apurahan vastaanottaja on hyväksynyt sopimuksen ja jättänyt pankkitietonsa.
2. Toinen, 15 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt loppuraportin ja projektin tilityksen.

Yli 30 000 euroa apurahat maksetaan kolmessa erässä:
1. Ensimmäinen, 45 %:n erä maksetaan, kun apurahan vastaanottaja on hyväksynyt sopimuksen ja jättänyt pankkitietonsa.
2. Toinen, 40 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt väliraportin, joka tulee lähettää Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle projektin puolivälissä.
3. Kolmas, 15 %:n erä maksetaan, kun Pohjoismainen kulttuuripiste on hyväksynyt loppuraportin ja projektin tilityksen.

Jollet ole hyväksynyt sopimusta vuoden sisällä päätösviestistä, tuki ei ole enää voimassa ja peruutetaan.

Raportointi

Kaikista hankkeista on raportoitava Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle. Isojen hankkeiden on toimitettava väliraportti hankkeen puolivälissä ja loppuraportti. Pienten hankkeiden tarvitsee ainoastaan toimittaa loppuraportti.

Loppuraportti on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Liikkuvuustukea lukuun ottamatta kaikkiin raportteihin on liitettävä myös hankkeen tilinpäätös (taloudellinen tulos). Siinä tulot ja menot on yksilöitävä euroissa. Jos hankkeelle on myönnetty yli 20 000 euroa (NORDBUK-tuki vuodelta 2014 tai sitä ennen) tai 30 000 euroa (kaikki muut tukilajit) hyväksytyn/auktorisoidun tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös.

Raportit toimitetaan Internetissä käyttäjätilin kautta. Kun Pohjoismainen kulttuuripiste on tarkastanut ja hyväksynyt loppuraportin ja tilinpäätöksen, viimeinen osamaksu suoritetaan.
 

Kulttuuri- ja taideohjelma

Jos hankkeelle on myönnetty enintään 30 000 euroa, hankkeen loppuraportti ja tilinpäätös (taloudellinen tulos) on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Raportissa on kerrottava hankkeen toteuttamisesta, osallistujista ja tuloksista sekä hankkeessa saaduista kokemuksista.

Jos hankkeelle on myönnetty yli 30 000 euroa, tuensaajan on toimitettava sekä väliraportti että loppuraportti ja tilinpäätös (taloudellinen tulos). Väliraportti toimitetaan hankkeen puolivälissä. Siinä on kerrottava siihen mennessä toteutetusta toiminnasta sekä tulevan toiminnan aikataulusta ja siihen on liitettävä senhetkinen tuloslaskelma. Loppuraportti ja tilinpäätös on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportissa on kerrottava hankkeen toteuttamisesta, osallistujista ja tuloksista sekä hankkeessa saaduista kokemuksista. Hyväksytyn/auktorisoidun tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös.

Kulttuuri- ja taideohjelman loppuraportin esikatselu (pdf englanniksi)

Liikkuvuusohjelma

Jos hankkeelle on myönnetty enintään 30 000 euroa, hankkeen loppuraportti ja tilinpäätös (taloudellinen tulos) on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Raportissa on kerrottava hankkeen toteuttamisesta, osallistujista ja tuloksista sekä hankkeessa saaduista kokemuksista.

Jos hankkeelle on myönnetty yli 30 000 euroa, tuensaajan on toimitettava sekä väliraportti että loppuraportti ja tilinpäätös (taloudellinen tulos). Väliraportti toimitetaan hankkeen puolivälissä. Siinä on kerrottava siihen mennessä toteutetusta toiminnasta sekä tulevan toiminnan aikataulusta ja siihen on liitettävä senhetkinen tuloslaskelma. Loppuraportti ja tilinpäätös on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Raportissa on kerrottava hankkeen toteuttamisesta, osallistujista ja tuloksista sekä hankkeessa saaduista kokemuksista. Hyväksytyn/auktorisoidun tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelman loppuraporttien esikatselu

Pitkäaikainen verkostotuki (pdf englanniksi)
Lyhytaikainen verkostotuki (pdf englanniksi)
Liikkuvuustuki (pdf englanniksi)
Residenssikeskusten tuki (pdf englanniksi)
 

NORDBUK tukiohjelma

Loppuraportti ja tilinpäätös (taloudellinen tulos) on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä (ennen vuotta 2015 myönnetyt projektit: kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä).

Erillissääntö koskien ennen vuotta 2015 myönnettyjä apurahoja: Jos hankkeelle on myönnetty yli 20 000 euroa, hyväksytyn/auktorisoidun tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös.

NORDBUK-tukiohjelman loppuraportin esikatselu (pdf englanniksi)

 

Tilitys

Tuen ollessa enintään 30 000 euroa ei projektitilintarkastusta vaadita. Tuen ollessa yli 30 000 euroa hyväksytyn tilintarkastajan tulee tarkastaa ja allekirjoittaa tilitys.

Erityistä tilintarkastusta ei edellytetä projekteille, joissa tuensaajana on suoraan Pohjoismaiden ministerineuvostolle raportoiva laitos.

Tilintarkastuohjeen löydät tästä.

Tuensaajan ei tule lähettää alkuperäisiä tositteita Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle. Sopimus, tilitys ja kuitit tulee säilyttää niin monta vuotta kuin tuensaajan asuinmaan viranomaiset edellyttävät. Kuitit ovat tarpeen myös Pohjoismaisen kulttuuripisteen järjestämissä pistokokeissa.

Muutokset hankkeessa

Tuki on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen ja ilmoitettuna ajanjaksona. Mikäli suunnitelmat muuttuvat hakemuksessa ilmoitetusta, on otettava yhteyttä Pohjoismaiseen kulttuuripisteeseen ja saatava muutokset hyväksyttyä. Mikäli hanketta muutetaan ilman, että Pohjoismainen kulttuuripiste on etukäteen hyväksynyt muutokset, voi joutua maksamaan tuen takaisin joko kokonaan tai osittain. Ilmoita projektin muutoksista käyttäjätilin Viesti-toiminnon kautta (Correspondence).

Viestintä

Kaikkien Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä tukea saaneiden hankkeiden on selkeästi tuotava asia esille käyttämällä tukiohjelman logoa painetussa tiedotusaineistossa, Internet-sivuilla ja vastaavissa yhteyksissä. Tukiohjelmien logot löytyvät täältä.

Käytä mielellääni tunnistetta #nordiskkulturkontakt, kun teet päivityksiä tuetusta projektistasi sosiaalisessa mediassa.

Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanottaa mielellään sähköpostitse myös tietoa hankkeesta tai kutsun esimerkiksi avajaisiin.

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle voi lähettää myös muun muassa kuvia hankkeesta sekä hankkeen aikana että loppuraportin toimittamisen yhteydessä. Lähetä materiaali käyttäjätilin Viesti-toiminnon kautta (Correspondence).

PR-ohjeistus

1. Koskien tätä opasta

Menestyksellinen mediatyö tukee projektiasi levittämällä siitä tietoa julkisesti ja täten kasvattaen yleisöä. Kun sinut ja projektisi tunnetaan, voivat muut helpommin ottaa yhteyttä sinuun ja ehdottaa tulevia yhteistyöhankkeita.

Tästä oppaasta saat ideoita ja inspiraatiota media- ja pr-työhön, jotta saat parhaiten esiin projektisi tulokset.

2. Projektisi

Jos uskot, että projektisi saattaisi kiinnostaa isompaa yleisöä, suosittelemme että otat yhteyttä paikalliseen tai kansalliseen mediaan välittömästä. Ennen yhteydenottoa mieti:

Mitä projektisi käsittelee?

Onko projektillasi laajempi yhteiskunnallinen merkitys tai suhde johonkin ajankohtaiseen aiheeseen?

Mikä on projektisi tavoite?

Kuka projektin tekee?

3. Yhteydenotto mediaan

Soita ja lähetä sähköpostia sanomalehdelle ja/tai radio/tv-kanavalle ja kerro heille projektistasi:

Kuvaile projektiasi lyhyesti (= mitä projekti käsittelee?)

Tavoite (= Miksi teet projektin?)

Tuottajat (= työryhmä)

Mistä rahoitus tulee

Kysy, olisivatko he kiinnostuneita tapaamaan projektinvetäjiä ja kirjoittamaan projektista.

Älä ujostele! Etenkin pienillä paikkakunnilla lehdistö on kiinnostunut paikallisista tapahtumista ja kulttuurihankkeista.

4. Lehdistötiedotteen kirjoittaminen

Lehdistötiedote on tarpeen, jos haluat ottaa yhteyttä useaan mediaan samanaikaisesti.

Lehdistötiedotteen rakenteen tulisi olla sellainen, että kaikkein keskeisin ja uutisarvoisin sisältö tulee esiin ensimmäiseksi (otsikossa ja tekstissä).

Toimittajan tulisi saada tietää projektista kaikkein tärkeimmät asiat, vaikka hän lukisi vain tiedotteen alun.

Lehdistötiedotteessa tulisi olla:

Lyhyt projektikuvaus (= mitä projekti käsittelee)

Mikä on projektin tavoite (= miksi projekti on kiinnostava ja miksi se järjestetään)

Kuka projektin tekee (= työryhmän esittely)

Keneltä rahoitus tulee

Lähetä lehdistötiedote sähköpostitse.

Aikainen aamu on hyvä aika lähettää lehdistötiedote.

Kun lähetät tiedotteen usealle toimittajalle yhtäaikaa, käytä BCC-riviä. Näin muut vastaanottajat eivät näe kaikkia osoitteita.

Lähetä liitteenä kuvia, jos sellaisia on.

5. Artikkelin kirjoittaminen

Voit myös kirjoittaa projektista artikkelin itse. Muista ensin ottaa yhteyttä sanoma- tai aikakausilehteen ja kysyä ovatko he kiinnostuneita julkaisemaan artikkelin. Monet lehdet haluavat itse tuottaa sisältönsä, mutta etenkin pienemmät lehdet voivat julkaista mielellään muiden kirjoittamia artikkeleita. Muista lähettää kuvia tekstin liitteenä.