Keitä me olemme? Kirjoitustyöpajat nuorten identiteetin rakentajina

Arktiset juuret -sarjan viimeisessä keskustelussa tavataan Pivinnguaq Mørch, joka vetää kirjoitustyöpajoja Grönlannin nuorille ja nuorille aikuisille.

 

”Ajatukset paperille ja kasvot Grönlannin nuorille”, kuuluu erään työpajan johdantoteksti. Kirjailija ja spoken word -runoilija Pivinnguaq pyrkii auttamaan nuoria, jotta nämä löytäisivät oman äänensä osana kerrontaperinnettä. Tapaamme myös kirjoittajakurssille osallistuneen grönlantilaisnuoren, Aimée Ivalo Hornum Hansenin joka kertoo ajatuksiaan identiteetistä ja kirjoittamisesta.

Keskustelun moderaattorina toimii pedagogi Maria Bodin (Ruotsi) Poesifabriken-hankkeesta. Kyseessä on ruotsalaisen 20TAL-lehden hanke, joka on saanut rahoitusta Ruotsin kulttuurineuvostolta. Hankkeen kiertävien kirjoitustyöpajojen tarkoituksena on kohentaa lasten ja nuorten itsetuntoa sekä kielellistä ja empatiakykyä ja auttaa oman ilmaisutavan löytämisessä.

Miksi kerronta ja kirjoittaminen on niin tärkeää juuri lasten ja nuorten identiteetille?

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat