Metsä kutsuu: Lars Tønder & Line Thastum

Metsä kutsuu -sarjan yhdeksännessä ja viimeisessä keskustelussa kohdataan Lars Tønder, joka keskustelee ympäristöekologi Line Thastumin kanssa kirjastaan Om magt i den antropocæne tidsalder: en introduktion (Valta antroposeenin aikakaudella: johdanto, suomentamaton).

 

 

Kirja käsittelee valtaa antroposentrisestä näkökulmasta ja kysyy muun muassa, miten ihmiskeskeistä valtanäkemystä tulisi muovata, jotta se kattaisi myös luonnon, ilmaston ja kestävän kehityksen. Voivatko taide ja kulttuuri auttaa ymmärtämään inhimillisen ja ei-inhimillisen välistä vuorovaikutusta?

Lars Tønder työskentelee erityistehtävistä vastaavana professorina Kööpenhaminan yliopiston valtiotieteiden laitoksella. Häneltä ilmestyi joulukuussa 2020 kirja Om magt i den antropocæne tidsalder: en introduktion (DJØF Forlag). Aikaisemmin hän kirjoittanut teoksen Tolerance: A Sensorial Orientation to Politics ja julkaissut useita artikkeleita demokratiasta, politiikan teoriasta ja ilmastokriisistä. Hän johtaa kahta uutta tutkimushanketta, jotka saavat tukea Tanskan vapaalta tutkimusneuvolta. Hankkeista toinen käsittelee antroposeenin poliittisia normeja ja toinen demokratiaa, kansalaisyhteiskuntaa ja Tanskan uusia ilmastoaiheisia kansankäräjiä (klimaborgerting). Lisäksi hän johtaa Kööpenhaminan yliopiston Centre for Anthropological, Political and Social Theory -tutkimuskeskuksen johtoryhmää.

Line Thastum on ympäristöekologi, koulutettu luomuviljelijä ja vaihtoehtohoitaja. Lisäksi hän on luova ja runollinen kirjoittaja, joka on ollut mukana taideprojekteissa ja julkaisuissa. Thastum on perustajajäsen, projektipäällikkö ja ympäristökoordinaattori The Independent Air -taidejärjestössä, joka keskittyy maapallon ekokriiseihin ja kestävään tulevaisuuteen. Thastum ja The independent Air ovat perustaneet myös samoihin teemoihin keskittyvän monialaisen ja -taiteisen State of the Art -verkoston, jossa on mukana toimijoita Pohjoismaista ja Baltian maista. Tanskalaisen Herningin kunnan ympäristökoordinaattorina Thastum kehittää lisäksi ekologista kestävyyttä edistäviä käytännön ratkaisuja yli toimialarajojen.

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat