Stream: Taidetta uusilla alustoilla

Visuaalinen taide on yhä enemmän osa digitaalista ”jakamiskulttuuria”, ja kehitys on entisestään vahvistunut koronapandemian aikana. Miten tämä vaikuttaa tapaamme ymmärtää museoiden, gallerioiden, taidehallien tai itse taiteilijoiden jakamiskäytäntöjä?

Millä tavoin viihde-elektroniikka ja digialustat, joiden kautta sisältöä on koronapandemian aikana jaettu, ovat vaikuttaneet taiteen levityskäytäntöihin eri instituutioissa? Kamerapohjainen taide on osoittautunut erityisen sopivaksi uusille levitys- ja jakamisalustoille, ja se nivoutuu nykyisin tiiviisti yhteen digitaalisen ja verkkopohjaisen infrastruktuurin kanssa. Millaisia ovat käytettävien alustojen tekniset edellytykset, ja miten ne vaikuttavat jaettavan taiteen esteettisiin ominaisuuksiin?

Valokuva- ja uusmediakuraattori Susanne Østby Sæther ja pääkuraattori Caroline Ugelstad Oslon Henie Onstad -taidekeskuksesta ovat tutkineet visuaalisen taiteen uusia digitaalisia jakelu- ja levityskanavia. Hanketta on rahoittanut Norjan kulttuurineuvosto. Østby Sæther ja Ugelstad keskustelevat aiheesta taidekriitikko Helen Korpakin kanssa.

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat