In Search of Magic – haastatt­elussa Libia Castro & Ólafur Ólafsson

Taiteilijatiimi Libia Castro & Ólafur Ólafsson kutsui ryhmän säveltäjiä, muusikoita, järjestöjä, aktivisteja ja yleisön jäseniä luomaan kanssaan moniäänisen musiikki- ja kuvataide-esityksen, joka herättää henkiin vuonna 2011 laaditun Islannin uutta perustuslakia koskevan ehdotuksen kaikki 114 pykälää.

 

In Search of Magic – ehdotus Islannin tasavallan uudeksi perustuslaiksi:

Islannin perustuslain historia on pohjoismaisen kolonialismin sävyttämä, sillä se astui voimaan Islannin ollessa Tanskan vallan alaisena. Vuonna 1944 Islanti itsenäistyi, ja Tanskan vuoden 1849 perustuslaista tuli Islannin uusi perustuslaki, johon tehtiin muutama Islannin valtionpäämiehen asemaa koskeva lisäys. Sen jälkeen perustuslakiin ei olekaan tehty muutoksia, vaikka monet ovat sitä yrittäneet.

Uusi perustuslaki kirjoitettiin vuoden 2008 poliittisen ja taloudellisen kriisin jälkeen Islannin kansalaisten pyynnöstä, ja sen keskeisenä tavoitteena on edistää oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman yhteiskunnan muodostumista. Hanke sai kansainvälistä huomiota innovatiivisella, demokraattisella lähestymistavallaan. 20. lokakuuta 2012 kansakunta äänesti uuden perustuslain puolesta. Islannin parlamentti ei ole kuitenkaan vieläkään ratifioinut sitä.

Kahdeksan vuotta myöhemmin, syksyllä 2020, Libia & Ólafur ja Magic Team tapasivat tarkoituksenaan valjastaa taiteen voima ja taika uutta perustuslakia koskevan vaatimuksen tulkitsemiseen ja käsittelemiseen, koska uudistuksella on edelleen kiire. Tilaisuus pidettiin Reykjavíkin Hafnarhúsið-taidemuseossa.

Kasper Strömman haastattelee Libiaa & Ólafuria, ja tapahtuma on osa Vallankumous nyt! -nimistä keskustelusarjaa.

Libia Castro (ES) ja Ólafur Ólafsson (IS) alkoivat työskennellä yhdessä vuonna 1997 Alankomaissa. Hankkeissaan he tekevät yhteistyötä eri elämänaloilla olevien ihmisten kanssa ja hyödyntävät eri medioita ja tieteenaloja. Heidän toimintansa on kollektiivista, epämuodollista, käsitteellistä, kriittistä ja sosiopoliittisesti sitoutunutta. Vuosien varrella he ovat liittyneet aktivistiryhmiin ja kutsuneet muita taiteilijoita, ammattilaisia ja erilaisia ihmisiä työskentelemään rinnakkain taiteen ja aktivismin parissa luoden väliaikaisia elastisia DIT (Do It Together) -kollektiiveja.

 

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat