Ekologiset muutokset arktisilla merialueilla

29.IFC.IMG_1544s.beskuren_1920

Meribiologi Anna Törnroos-Remes on hiljattain kotoutunut Itä-Grönlantiin tehdyltä tutkimusristeilyltä ja tulee kertomaan uusimmista havainnoista.

Törnroos-Remes toimii apulaisprofessorina Åbo Akademissa ja on aktiivisesti mukana monikansallisessa ECOTIP-tutkimushankkeessa (https://ecotip-arctic.eu). Hanke keskittyy meriekosysteemeihin ja siihen, miten ilmastonmuutos ja saastuminen vaikuttavat niihin. Lisäksi tutkitaan muutosten vaikutusta yhteiskuntaan ja talouteen, erityisesti Grönlannin kalatalouteen.

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Suomi–Grönlanti-ystävyysseura Uppikin kanssa. Seuran tavoitteena on edistää, vahvistaa ja kehittää Suomen ja Grönlannin välisiä yhteyksiä.

Kielet: Esityskielenä on englanti. Kysymyksissä ja puheenvuoroissa voi käyttää suomea ja ruotsia.

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat

Barnfesten 2024