ARTIVAL TALKS: Taide, liikkuvuus ja maahanmuutto

ARTIVAL Talks webbplats v2

Tervetuloa mukaan ajatuksia herättävään ARTIVAL Talk -keskusteluun, joka syventyy taiteen, liikkuvuuden ja maahanmuuton monisyiseen suhteeseen. Tutkimme erilaisia ilmiöitä, joissa nämä kolme käsitettä risteävät ja vaikuttavat nykytaiteen kenttään Pohjoismaissa.

Tavoitteenamme on edistää vuoropuhelua ja laajentaa ymmärrystämme näistä tärkeistä kysymyksistä. Keskustelemme muun muassa maahanmuuttajien ja pakolaisten kokemuksista kuvataiteen, puheen ja liikkeen kautta. Pohdimme myös, miten taide voi edistää yhteiskunnallista muutosta ja vahvistaa yksilöitä. Kysymme, miten eri taiteenalojen taiteilijat voivat käyttää luovuuttaan haastaakseen stereotypioita, ylittääkseen rajoja ja juhlistaakseen eri yhteisöjen monimuotoisuutta. Lisäksi keskustelussa tarkastelemme liikkuvuuden ja muuttoliikkeen vaikutuksia taiteelliseen tuotantoon, kulttuurivaihtoon ja hybridien identiteettien syntymiseen.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen vanhempi erityisasiantuntija Geir Lindahl moderoi paneelikeskustelua.

Kutsutut puhujat

  • Yohann Floch, Fresh Arts Coalition Europe – FACE -järjestön perustaja.
  • Sarah Kazmi, Verdensrommet-järjestön perustajajäsen.

––––––––––––

ARTIVAL Talks järjestetään yhteistyössä IMMART:n, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Globe Art Pointin toimesta osana monikielistä, pohjoismaista ARTIVAL RE:CONNECT -festivaalia vuonna 2023. Festivaalin lähtökohtana on kestävää kehitystä kunnioittaen koota yhteen eri toimijoita luomaan ja pohtimaan osallisuuden ja kuulumisen teemoja mm. näyttelyiden, esitysten, keskustelujen, työpajojen, konserttien ja muiden luovien aktiviteettien kautta. Festivaali pyrkii näin löytämään uusia tapoja tulkita niin itsemme kuin myös perheidemme ja yhteisöjemme merkitystä osana muuttuvaa maailmaa.

ARTIVAL Talks -keskustelusarja koostuu useista paikan päällä ja virtuaalisesti järjestettävistä keskusteluista, joissa käsitellään taiteilijuutta ja vaikuttamistyötä. Keskeinen tavoite on edistää parempaa ymmärrystä erilaisista prosesseista, näkökulmista ja näkemyksistä, jotka vallitsevat pohjoismaisessa taidekentässä. Näistä lähtökohdista ARTIVAL-keskustelut tuovat yhteen taiteilijoita, kulttuurityöntekijöitä, aktivisteja, ihmisoikeusasiantuntijoita, viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia vaihtamaan ideoita ja jakamaan kokemuksiaan onnistumisistaan (ja epäonnistumisistaan), hyvistä (ja huonoista) käytännöistä sekä mahdollisuuksista (ja haasteista), joita esiintyy laajalla pohjoismaisella taide- ja kulttuurikentällä

Lisätietoja ARTIVAL-festivaalista

––––––––––––

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle on myönnetty Ekokompassi. Pyrimme pienempään hiilijalanjälkeen ja matkustamme harkitusti. Käytäthän julkista liikennettä, kun käyt meillä – tehdään yhdessä kulttuurielämästä vihreämpää!

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat