ARTIVAL TALKS: Sosiaalinen kestävä kehitys pohjoismaisella taide- ja kulttuurialalla

ARTIVAL Talks webbplats v2

Tässä keskustelussa kulttuurialan ammattilaiset, aktivistit ja asiantuntijat keskustelevat ihmisoikeuksista ja syrjinnän torjumisesta kulttuurialalla Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa.

Keskustelun tavoitteena on tunnistaa ne osa-alueet, joilla tarvitaan muutosta, ja antaa käytännönläheisiä suosituksia siitä, miten näihin haasteisiin voidaan vastata.

Rekisteröidy tähän ARTIVAL Talk -keskusteluun tämän linkin kautta.

Tätä vuorovaikutteista verkkotapahtumaa moderoi IMMART:n perustaja ja puheenjohtaja Nicol Savinetti.

Kutsutut puhujat

  • Ronni Abergel (DK) – Toimittaja, ihmisoikeuskouluttaja ja yhteiskunnallisen muutoksen aktivisti.
  • Macarena Dusant (SE) – Riippumaton taidehistorioitsija, toimittaja ja kirjailija.
  • Alexandr Foy (FI) – Globe Art Point:n puheenjohtaja ja Helsingin kaupungin monikielisyyden asiantuntija.
  • Marianne Berger Marjanovic (NO) – Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuripolitiikan sekä tasa-arvo- ja LGBTI-asioiden vanhempi neuvonantaja.
  • Sune Skadegaard Thorsen (DK) – Tanskan asiantuntija YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevissa ohjaavissa periaatteissa, GlobalCSR:n perustaja, toimitusjohtaja ja osakas sekä IMMART:n neuvoa-antavan komitean jäsen.

––––––––––––

ARTIVAL Talks järjestetään yhteistyössä IMMART:n, Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Globe Art Pointin toimesta osana monikielistä, pohjoismaista ARTIVAL RE:CONNECT -festivaalia vuonna 2023. Festivaalin lähtökohtana on kestävää kehitystä kunnioittaen koota yhteen eri toimijoita luomaan ja pohtimaan osallisuuden ja kuulumisen teemoja mm. näyttelyiden, esitysten, keskustelujen, työpajojen, konserttien ja muiden luovien aktiviteettien kautta. Festivaali pyrkii näin löytämään uusia tapoja tulkita niin itsemme kuin myös perheidemme ja yhteisöjemme merkitystä osana muuttuvaa maailmaa.

ARTIVAL Talks -keskustelusarja koostuu useista paikan päällä ja virtuaalisesti järjestettävistä keskusteluista, joissa käsitellään taiteilijuutta ja vaikuttamistyötä. Keskeinen tavoite on edistää parempaa ymmärrystä erilaisista prosesseista, näkökulmista ja näkemyksistä, jotka vallitsevat pohjoismaisessa taidekentässä. Näistä lähtökohdista ARTIVAL-keskustelut tuovat yhteen taiteilijoita, kulttuurityöntekijöitä, aktivisteja, ihmisoikeusasiantuntijoita, viranomaisia ja kansalaisyhteiskunnan edustajia vaihtamaan ideoita ja jakamaan kokemuksiaan onnistumisistaan (ja epäonnistumisistaan), hyvistä (ja huonoista) käytännöistä sekä mahdollisuuksista (ja haasteista), joita esiintyy laajalla pohjoismaisella taide- ja kulttuurikentällä

Lisätietoja ARTIVAL-festivaalista

––––––––––––

Pohjoismaiselle kulttuuripisteelle on myönnetty Ekokompassi. Pyrimme pienempään hiilijalanjälkeen ja matkustamme harkitusti. Käytäthän julkista liikennettä, kun käyt meillä – tehdään yhdessä kulttuurielämästä vihreämpää!

Tulevat tapahtumat

Kaikki tapahtumat