Saavutettavuusseloste

Verkkopalvelujen saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkosivustoon pääsy ja sivuston käyttö on helppoa. Saavutettavuusselosteessa kuvataan sitä, miten nordiskkulturkontakt.org-sivusto täyttää digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja sitä edeltäneen Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. Selosteessa kerrotaan myös tiedossa olevista sivuston saavutettavuuspuutteista ja siitä, miten voit ilmoittaa havaitsemistasi puutteista meille toimenpiteitä varten. Saavutettavuusvaatimukset ovat koskeneet Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivustoa 23. syyskuuta 2020 alkaen.

Saavutettavuusvaatimukset

Olemme tietoisia siitä, että sivuston saavutettavuudessa on puutteita. Sivusto vastaa osittain Euroopan unionin verkkosisällön saavutettavuusohjeen (WCAG) 2.1 vaatimuksia.

Saavuttamaton sisältö
  • Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivustossa on julkaisuja ja lomakkeita (pdf, doc), jotka eivät täytä vaatimuksia kaikilta osin. Vaatimusten vastaiset liitteet ovat osittain asiakirjoja, jotka on luotu aiemmin kuin 23.9.2018. Niitä ei siis tarvitse muokata takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Jos asiakirjoilla on olennaista merkitystä pohjoismaisten tukiohjelmien hakuprosesseissa, niistä tehdään saavutettavia. Korjausaikatauluna on vuoden 2022 ensimmäinen neljännes.
  • Sivustossa on jossain määrin vanhaa videoaineistoa, josta puuttuu tekstitys. Kyseiset videot on tuotettu aiemmin kuin 23.9.2018, joten direktiivi ei velvoita muokkaamaan niitä takautuvasti. Tekstittäminen aiheuttaisi myös kohtuuttoman rasitteen aineiston ikään ja vähäiseen käyttöön nähden.
  • Arvioimme myös, että videoiden kuvailutulkkaus erillisten äänitiedostojen avulla on nykytilanteessa kohtuuton rasite organisaatiolle. Se vaatisi kokoomme nähden paljon resursseja, eikä videoaineistolla ole ratkaisevaa merkitystä esimerkiksi tukiohjelmien hakuprosesseissa.
  • Koska Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivustossa ja sosiaalisen median kanavissa julkaistaan niin paljon suoria verkkokeskusteluja, meillä ei ole resursseja tekstittää kaikkea materiaalia vaatimusten mukaisesti 14 vuorokauden kuluessa lähetyksestä. Facebook ja YouTube tekstittävät englanniksi käytävät keskustelut automaattisesti. Skandinaavisilla kielillä käytävissä keskusteluissa automaattitekstitys ei sen sijaan toimi vielä riittävän hyvin. Tämä johtuu varsinkin siitä, että keskusteluissa käytetään usein rinnakkain kahta tai kolmea skandinaavista kieltä. Toivomme automaattitekstityksen toimivan jatkossa myös näissä keskusteluissa. Siihen saakka pyrimme tekstittämään itse niin suuren osan sisällöstä kuin mitä resurssimme mahdollistavat.
  • Hankesivu https://bokslukaren.org ja sen ladattavat materiaalit on tehty saavutettaviksi lukuun ottamatta islannin-, pohjoissaamen-, fäärin- ja grönlanninkielisiä PDF-tiedostoja. Käyttämämme ohjelmisto ei tällä hetkellä mahdollista näillä kielillä tuotetun sisällön vientiä saavutettavaan muotoon.
Sivuston testaaminen

Lausunto perustuu Pohjoismaisen kulttuuripisteen omaan arviointiin ja testausohjelmilla tehtyihin tarkastuksiin.

Viimeisin arviointi tehtiin 20. lokakuuta 2021.

Selostetta on päivitetty viimeksi 21. helmikuuta 2022.

Ilmoita sivuston saavutettavuuspuutteista

Tavoitteenamme on parantaa sivuston saavutettavuutta. Jos huomaat muita kuin tässä kuvattuja ongelmia tai jos emme mielestäsi täytä lainsäädännön vaatimuksia, ota yhteyttä. Pyrimme auttamaan ja korjaamaan puutteen mahdollisuuksien mukaan. Vastausaika on yleensä kaksi työpäivää.

Voit ottaa yhteyttä seuraavasti:

Valvonta

Jos et ole tyytyväinen Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä saamaasi vastaukseen, voit tehdä asiasta valituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeet ja osoitteet löytyvät aluehallintoviraston sivustosta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puh. 0295 016 000 (vaihde)