Pohjoismainen Nuoret, rauha ja turvallisuus -foorumi

Kuva: Kristian Keinänen

Suomen YK-nuoret, UN Student Association of Norway ja Ruotsin nuorisojärjestöjen kattojärjestö (LSU) kokosivat syyskuussa 2023 nuoria pohjoismaisia rauhanrakentajia Helsinkiin, jossa järjestettiin ensimmäinen pohjoismainen Nuoret, rauha ja turvallisuus -foorumi. Tapahtuma oli osa Nuorten rauhanviikkoa.

Nuoret osallistuivat monipuoliseen osaamista kehittävään ohjelmaan, josta vastasivat Rauhankasvatusinstituutti ja MENA Coalition on Youth, Peace and Security. Ohjelmassa oli myös Suomen YK-nuorten ja Dag Hammarskjold Foundationin toteuttamia työpajoja, joissa kehitettiin osallistujien valmiuksia. Foorumiin sisältyi kuuleminen Nuorten Pohjoismaiden neuvoston kanssa sekä keskusteluja ja työpajoja. Niissä tarkasteltiin YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa (UNSCR2250) ja tunnistettiin haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät sen täytäntöönpanoon sekä kansalliseen ja alueelliseen vaikuttamistyöhön. Pohjoismaisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -foorumin projektikoordinaattori Sini Al Fraidawi kuvaili tapahtumaa näin:

”Pohjoismaisesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -foorumista välittyi selvästi nuorten rauhanrakentajien innokkuus, innovatiivisuus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Lisäksi korostettiin nuorten osallistamista rauhanprosesseihin ja alueellisen lähestymistavan välttämättömyyttä suhteessa UNSCR2250-päätöslauselmaan”, Al Fraidawi sanoo.

Foorumin tärkeimpiä tuloksia oli nuorten pohjoismaisten rauhanrakentajien tuominen yhteen sekä haasteiden ja ratkaisumahdollisuuksien tunnistaminen. Ennen kaikkea foorumi pohjusti UNSCR2250-yhteistyön lisäämistä, koska se johti uuden pohjoismaisen Nuoret, rauha ja turvallisuus -koalition perustamiseen.

Koalitio toimii lisäksi verkostoitumisfoorumina nuorille rauhanrakentajille eri puolilla Pohjolaa ja tarjoaa heille tarvittavaa tietoa ja työkaluja, joiden turvin he voivat kehittyä rauhanrakentajina ja edistää Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman tavoitteita.

Hanke sai tukea Norden 0–30 -ohjelmasta vuonna 2023.

Tutustu tukiohjelmaan ja hakuaikoihin täällä!

Kuva: Kristian Keinänen