Pohjoismainen kulttuuripiste askelen lähempänä vuotta 2030

Artisti silmämaalauksilla kävelee yleisön läpi.

Kuva: Inga-Stina Heikkinen

Pohjoismainen kulttuuripiste teki vuonna 2022 lisäpanostuksen residenssitoimintaan, joka on suunnattu maanpaossa oleville ukrainalaisille taiteilijoille. Vuoden aikana Suomenlinnasta tuli lisäksi kokeellisten ja monitaiteisten tapahtumien keskus, kun uusi Nordic Culture Club -panostus esitteli kulttuuria koko Pohjolasta.

Koko pohjoismainen yhteistyö tähtää vuoteen 2030, jolloin Pohjolan on määrä olla pääministerien vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue. Sen vuoksi Pohjoismainen kulttuuripiste keskittää voimansa toimintaan, jolla on suurimmat kestävyyshyödyt. Avainsanoina ovat sivistys, monimuotoisuus ja saavutettavuus.

Monimuotoisuusnäkökulmaa korostettiin vuoden aikana kulttuuri- ja taideohjelmassa, jossa on varattu ohjelmakauden loppuun ulottuvaa erityisrahoitusta arktisen alueen, alkuperäiskansojen näkökulman ja kulttuuriperinnön esittelyyn. Sivistysnäkökulma on erityisen vahva lukuharrastusta edistävässä Pohjoismainen kirja-ahmatti -hankkeessa, jossa julkaistiin vuoden aikana pohjoismaisia kuvakirjoja käsittelevää pedagogista materiaalia.

Luovuuden ja monimuotoisuuden ilotulitusta tarjoava Nordic Culture Club jatkuu vuonna 2023. Lisäksi jatkamme ekologiseen kestävyyteen liittyvää työtä, jolle myönnettiin vuoden 2022 lopussa Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.