”Päivänpolitiikan ei pidä antaa vääristää kulttuurikenttää”

Auri Ahola, kulttuuri- ja taideohjelman asiantuntijaryhmän puheenjohtaja vuonna 2023. Kuva: Geir Lindahl

Kulttuuri- ja taideohjelman tämän vuoden toisella hakukierroksella myönnettiin tukea 33 projektille, joiden kokonaissumma oli lähes 1,2 miljoonaa euroa. Asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Auri Ahola pitää hyvin myönteisenä sitä, että ajankohtaiset yhteiskunnalliset suuntaukset näkyvät taidekentällä. Samalla asiantuntijat varmistavat sen, että taiteellinen arvo ei jää yhteiskunnallisen merkittävyyden jalkoihin.

Hakukierroksella saatiin paljon hyviä projektihakemuksia, joista monet liittyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten politiikkaan, feminismiin ja ilmastoon, toteaa kulttuuri- ja taideohjelman asiantuntijaryhmän tämänvuotinen puheenjohtaja Auri Ahola.

– Arvioinnissa emme kuitenkaan tee päätöksiä aiheen mukaan, vaan lähtökohtana on aina hankkeen taiteellinen ydin. Kun taiteellinen lähtökohta on kristallinkirkas, mahdolliset sivuteemat löytävät luontevasti paikkansa, Ahola sanoo ja toteaa työtavan olevan edellytys sille, että taidekenttä ei vääristyisi:

– Taiteen tulee olla päivänpolitiikan yläpuolella, ja tästä pitäisi keskustella kentällä nykyistä enemmän, Ahola sanoo.

Myöntöprosentti 17 %

Hakemusten kokonaismäärä oli 197, joten myöntöprosentiksi tuli 17 %. Kaikkiaan tukea haettiin reilut 7,6 miljoonaa euroa. Haetut summat olivat suuruudeltaan 5 500–100 000 euroa.

Auri Ahola mainitsee suomalaisen Outi Sippolan ”Sea Storiesin” esimerkkinä hankkeesta, jossa on selkeä taiteellinen ydin.

– ”Sea Stories” on hieno esimerkki kristallinkirkkaasta taiteellisesta ajatuksesta ja toteutuksesta, joka käsittelee merta ja ilmastonmuutosta taiteen lähtökohdista. Oli ilo lukea tämä hakemus ja myöntää sille tukea, Ahola sanoo.

Esimerkkejä muista tuetuista hankkeista:

  • Thomas Baileyn performanssiprojekti ”The Nordic Interspecies Project”, jossa tarkastellaan pohjoismaisen luonnon monimuotoisuutta brittiläisen Mechanimalin ja pohjoismaisten kumppanien välisenä yhteistyönä.
  • Dominykas Vaitiekūnasin musiikkisosiaalinen projekti ”Not What We Agreed”, joka käyttää musiikkia siltana kuulevien ja kuurojen välillä.
  • Musiikkisäätiö RiddoDuottarMuseatin ja viiden pohjoismaisen museon kiertävä näyttely, jonka aiheena on saamelaisrumpujen palautus.
  • Skandinaavinen tanssi- performanssikritiikkihanke ”Bastard Nordique – Nordic Editions”, joka toteutetaan Bastardin, SITEn ja norjalaisten kumppanien välisenä yhteistyönä.

Asiantuntijaryhmä keskusteli myös siitä, että kulttuuri- ja taideohjelman hakemusten alueellinen jakauma voisi ajoittain olla parempi.

– Mekin voimme eri taidealojen asiantuntijoina pyrkiä aktivoimaan pohjoismaisia verkostojamme ja muistutella ihmisiä säännöllisesti tuenhakumahdollisuudesta, Auri Ahola sanoo. Hän luovuttaa asiantuntijaryhmän puheenjohtajuuden ensi vuonna islantilaiselle Gunnar Karel Mássonille.

Kaksi vuotuista hakukierrosta 

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä.

Suuren hakemusmäärän vuoksi hakijoille ei anneta yksilöllistä palautetta. Hakemuksen valmisteluvaiheessa voit kuitenkin olla yhteydessä tukiohjelman erityisasiantuntijaan. Tutustu ohjelmakriteereihin kulttuuri- ja taideohjelman verkkosivulla.

Kulttuuri- ja taideohjelmalla on kaksi vuotuista hakukierrosta. Seuraava kierros avautuu 5.2.2024, ja hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 15.59 Suomen aikaa. 

Katso kaikki tällä hakukierroksella myönnetyt tuet