Our Kitchen Tales

Our Kitchen Tales on yhteistyöhanke, joka sai tukea Volt-ohjelmasta. Hankkeen aikana 6–10-vuotiaat lapset pääsivät tutustumaan ruoan rooliin kulttuurissa ja olivat mukana luomassa monikielistä ”Our Kitchen Tales” -keittokirjaa. Hankkeen tavoitteena oli luoda uuteen pohjoismaiseen keittiöön keskittyvä sanasto, joka havainnollistaa ruoan käyttöä taiteellisen ilmaisun materiaalina.

Our Kitchen Tales -hanke tarkasteli myös ruoan ja kielen välistä vuorovaikutusta, ja sitä johti ryhmä lapsia kahdesta pohjoismaisesta (ruotsalaisesta ja norjalaisesta) koulusta sekä suunnittelijaryhmä, jossa olivat mukana Patricia Csobánczi, Prachi Patil ja Torstein Aas. Hankkeen tuloksena oli useita työpajoja ja keittokirja. Työpajoissa käytetyt työkalut ja menetelmät syvensivät lasten kielellistä ymmärrystä ja edistivät lisäksi luovuutta ruokakulttuurin kontekstissa.

Lapset hyödynsivät paikallisia ainesosia ja omaksuivat ruokaan liittyviä kestäviä käytäntöjä. Niistä voidaan mainita merilevän keruu ja hyödyntäminen ekologisena raaka-ainevaihtoehtona. Lapset oppivat myös eri ainesosien historiasta sekä toistensa ruoista, kulttuureista ja perinteistä. Tällä tavoin hanke havainnollisti perheiden ruoanvalmistustapojen yhtäläisyyksiä ja eroja: ainesosat ovat samat, mutta niitä käytetään eri tavalla. Pohjimmiltaan hanke juhlisti Pohjoismaiden ruokakulttuurien monimuotoisuutta korostaen samalla meitä kaikkia yhdistäviä jaettuja kokemuksia.

Hanke sai tukea Volt-ohjelmasta vuonna 2023.

”Our Kitchen Tales” -keittokirja on julkaistu e-kirjana, ja se löytyy täältä.