Oikeudenmukaiset ehdot taiteilijoille residenssituen edellytyksenä

Fyra personer sitter runt ett bord. I bakgrunden en kyrka, båtar och ett rött hus.

Aske Zidore (Tanska), John Chantler (Ruotsi), Pohjoismaisen kulttuuripisteen erityisasiantuntija Sidsel Eskesen, Johanna Henriksson (Ahvenanmaa) ja Mari-Liis Rebane (Viro). Kuva: Katja Långvik

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta on myönnetty residenssikeskusten tukea yhteensä 14 hakemukselle. Asiantuntijaryhmä teki tukipäätökset Helsingissä 3. toukokuuta. Ryhmän puheenjohtajana toimivan Mari-Liis Rebanen mukaan asiantuntijat painottivat erityisesti sitä, että taiteilijoiden osallistumiselle olisi riittävät taloudelliset edellytykset.

– Tällä hakukierroksella saatiin 72 hakemusta, joiden yhteissumma oli 3 miljoonaa euroa. Oli hienoa nähdä, että Pohjoismaissa ja Baltian maissa on niin paljon kiinnostavia residenssiohjelmia, Mari-Liis Rebane sanoo.

– Asiantuntijaryhmä painotti ennen kaikkea hallintokulujen ja suoraan taiteilijoille tulevan hyödyn välistä tasapainoa. Asetimme etusijalle hankkeet, jotka tarjosivat taiteilijoille paremmat ehdot ja oikeudenmukaiset palkkiot. Se on ensiarvoisen tärkeää saavutettavuuden kannalta ja luo realistisia mahdollisuuksia sille, että residenssissä voi oleskella taustoiltaan erilaisia taiteilijoita, Rebane sanoo.

Verkostojen dokumentointi tärkeää

Residenssikeskusten tukea voivat hakea kaikkien taidealojen edustajat. Pohjoismaista ja Baltian maista tulevat hakemukset käsitellään yhdenvertaisesti. Rahoituspäätökset perustuvat siihen, millä tavoin hakija osoittaa nivoutuvansa kansalliseen ja kansainväliseen taide- ja kulttuurikontekstiin ja millaiset edellytykset sillä on tukea taiteilijoiden työtä. Residenssissä tulisi pääsääntöisesti olla myös enemmän kuin yksi taiteilija kerrallaan, ja sen on todistettavasti tehtävä yhteistyötä paikallisen taide- ja kulttuurikentän kanssa. 

– Arvioimme residenssitoiminnan ammattimaisuutta ja olemme lisäksi pyrkineet parhaamme mukaan varmistamaan alueelliset näkökohdat, kestävän kehityksen huomioimisen ja sen, että mukana on taiteilijoita sekä Pohjolasta että Baltiasta. Olen tyytyväinen lopputulokseen. Onnistuimme saamaan mukaan uusia tai pieniä aloitteita, kuten liettualaisen The Hands on Press -residenssin, ja tunnettuja residenssikeskuksia. Jälkimmäisistä voidaan mainita Ruotsin Gotlannissa toimiva Baltic Art Center, Rebane toteaa.

Seuraava hakukierros vuonna 2025

– Hakemukset olivat yleisesti hyvin laadukkaita. Oli ilo nähdä, että meillä on niin paljon hyvin organisoituja ja varusteltuja residenssejä, joilla on hyvät paikalliset verkostot. Näimme monia hankkeita ja aloitteita, joilla on iso potentiaali mutta joita emme tällä kertaa voineet rahoittaa kovan kilpailun vuoksi. Toivomme kuitenkin saavamme niiltä uusia hakemuksia sen jälkeen, kun keskukset ovat kehitelleet ideoitaan tai säätäneet budjetteja taiteilijamyönteisempään suuntaan, Mari-Liis Rebane kiteyttää lopuksi.

Seuraavien hakukierrosten tarkat ajankohdat julkaistaan Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivuilla syksyn aikana.

Katso kaikki tukea saaneet residenssit tääl