Norden 0–30 -ohjelmasta tukea 9 hankkeelle

Kuva: Jack Hancock, Norden 0-30 asiantuntijaryhmän puheenjohtaja

Grönlantilainen elokuva, saamelainen nuorisohanke ja koko Pohjolan kuurojen liittojen yhteiskokous ovat esimerkkejä hankkeista, jotka saivat tukea Norden 0–30 -ohjelman tämän vuoden toisella hakukierroksella. Tuetut hankkeet olivat hyvin monimuotoisia, toteaa kokouksen puheenjohtaja Jack Hancock.

Hakukierroksella jätettiin 33 hakemusta, joiden yhteissumma oli 1 159 723 euroa. Jaettavaksi budjetoitu summa 234 548 euroa jakaantui yhdeksälle hankkeelle, mikä vastasi 16:ta prosenttia hakemuksista. Yksittäisten apurahojen määrät vaihtelivat 5 000 eurosta 50 000 euroon.

– Hakemukset edustivat ohjelman koko kirjoa sosiaalisesta poliittiseen ja kulttuurialan toimintaan. Monet hankkeet olivat yhtä hyviä, ja tuensaajan ratkaisi välillä hankkeiden pohjoismainen ulottuvuus, Jack Hancock sanoo.

Nuorten osallistuminen vaatii tukirakenteita

Hancock katsoo yleisesti, että hakemukset täyttivät hyvin ohjelman hakukriteerit, jotka liittyvät esimerkiksi nuorten osallistumiseen, kestävään kehitykseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön. Hän muistuttaa kuitenkin, että hankkeisiin pitää muistaa luoda välttämättömät tukirakenteet, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja oppimisen yli sukupolvirajojen ja molempiin suuntiin.

– Osallistava näkökulma voi myös saada yliotteen, eikä parasta lopputulosta saavuteta välttämättä siten, että kaikki on nuorten käsissä. Esimerkiksi ilmastoasioissa nuorilla ei ole ollut puoliksikaan niin paljon aikaa kuin aikuisilla oppia, mitä näissä tilanteissa vaaditaan, Hancock sanoo.

– Pidänkin henkilökohtaisesti tosi tärkeänä sitä, että lapset tai nuoret toimivat hankkeen luovana voimana. Sen sijaan ei voida olettaa, että vastuu koko organisaatiopuolesta ja kaikista aloitteista olisi heillä. He tarvitsevat apua ja tukea, ja kun luottamus on kasvanut ja käytössä on vahva perusta, silloin nuorten ääni voi kantaa pitkälle, Hancock sanoo.

Kolme vuotuista hakukierrosta

Suuren hakijamäärän vuoksi hakijoille ei anneta yksilöllistä palautetta. Hakemuksen valmisteluvaiheessa voit sen sijaan ottaa yhteyttä Pohjoismaisen kulttuuripisteen tukiohjelmien erityisasiantuntijoihin. Ohjelmakriteereistä saa lisätietoja Norden 0–30 -sivulta.

Norden 0–30 -ohjelmassa on kolme vuotuista hakukierrosta. Seuraava hakukierros avautuu 6.9.2023, ja hakuaika päättyy 6.10.2023 klo 15.59 Suomen aikaa.

Katso kaikki Norden 0–30 -ohjelman tällä kierroksella tuetut hankkeet