Norden 0-30 jakoi vuoden toisen hakukierroksen apurahat

Norden 0-30 -tukiohjelman asiantuntijaryhmä kokoontui 1. heinäkuuta tekemään päätökset vuoden 2021 toisen hakukierroksen hakemuksista. Hakemuksia jätettiin yhteensä 12 kappaletta ja haetun tuen määrä oli yhteensä 231 111 euroa. Asiantuntijaryhmä päätti myöntää tukea viidelle hakemukselle yhteensä 112 801 euroa.  Tutustu tukea saaneisiin hankkeisiin täällä.

Nykytilanteesta huolimatta nuoret hakijat ovat kiinnostuneita pohjoismaisista projekteista.

Nordljud on yksi tukea saaneista projekteista. Kyseessä on pohjoismaisten opiskelijaradioiden yhteinen aloite, jonka tavoitteena on antaa uusille, nuorille artisteille mahdollisuus jakaa tuotantoaan. Hankkeesta vastaavat ruotsalainen Studentradion, norjalainen Studentradione ja suomalainen Limu Radio.