De sållar fram det bästa inom Nordisk kultur och konst

De sållar fram det bästa inom Nordisk kultur och konst

08.03.2017 - 13:40
Kultur- och konstprogrammets nya sakkunniggtupp, fr.v. Camilla Nielsen, CG Wentzel, Signý Pálsdóttir, Marcus Boman, Melanie Fieldseth, Anders Jansson, Mikkjal Helmsdal, Berit Anne Larsen.

Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram delar årligen ut drygt 2 miljoner euro till samnordiska kulturprojekt. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Årligen kommer det in drygt 500 ansökningar, och bland dem sållar en grupp sakkunniga fram de projekt som får stöd. Sakkunniggruppen byts ut vart tredje år, och representanter för alla nordiska länder och självstyrelseområdena finns med, dessutom representerar sakkunniggruppen så brett som möjligt olika kultur- och konstarter.

En ny sakkunniggrupp har nyligen tillsats inför vårens ansökningsomgång, två av de sakkunniga är CG Wentzel, finländsk skådespelare och teaterchef på teater Taimine, samt Berit Anne Larsen som är förmedlingschef på Statens Museum för Kunst i Köpenhamn.

Hur ser de på möjligheterna och utmaningarna då det gäller att fördela pengar som skall föra samman nordiska konstnärer och möjliggöra kulturproduktioner med en samnordisk agenda?

- Vi som bedömer de här ansökningarna måste diskutera oss fram till en gemensam värdegrund att stå på då vi gör de här bedömningarna, säger Wentzel. Vi måste fundera över vad det är vi vill representera.

Larsen håller med om att diskussionen de sakkunniga emellan är väldigt viktigt.

- Vi har ju alla olika bakgrund och det är det som är styrkan i en sådan här grupp. Man får ”segla runt mellan öarna” och lära sig mycket nytt från kultursfärer som man själv kanske inte har så mycket kontakt med annars.

I dessa tider är det väldigt viktigt att alla har en möjlighet att få synas och bli representerad i kulturen och konsten.

Diversitet viktigt

Båda tycker att uppdraget samtidigt känns väldigt kul och spännande, men också mycket ansvarsfullt.

- En aspekt som jag själv funderat mycket över är hur de nordiska samhällenas diversitet skall synas i de projekt vi väljer ut. I dessa tider är det väldigt viktigt att alla har en möjlighet att få synas och bli representerad i kulturen och konsten. Där tror jag att det är bra med en viss självrannsakan – vilka glasögon har jag själv på mig när jag ser på kultur och konst, funderar Wentzel.

- Det gäller att visa på att ”nordisk kultur” inte skall vara något exkluderande, så att fokus inte blir på vem som ”hör till” utan på hur de nordiska samhällen vi alla redan är en del av ser ut. I Danmark är det lätt hänt att man låter nationalistisk om man till exempel talar om en ”nordisk identitet”, jag tror vi behöver luckra upp perspektivet och i stället fokusera på de gemensamma nämnare som finns i de nordiska länderna som vi verkligen kan vara stolta över – vikten av utbildning är till exempel en viktig stöttepelare som jag tycker jag ser i alla de nordiska länderna, säger Larsen

Detaljerat och angeläget

Har då de nytillsatta sakkunniga några tips till de som söker om bidrag? Hur ser en bra ansökan ut?

- Jag tror inte man skall ha alltför klar bild av det på förhand, jag vill gärna bli överraskad. Men det är i alla fall viktigt att projekten har en reell potential att nå ut till sin publik, och naturligtvis att man verkligen i detalj beskriver hur man har tänkt genomföra det hela, säger Wentzel

- Huvudsaken med ett kultur- eller konstprojekt är nog att det känns angeläget, att den som står bakom ansökan verkligen har något att säga, och att det känns relevant och viktigt för en större grupp människor, tycker Larsen.

 

Nordiska ministerrådets Kultur- och konstprogram

- Administreras av Nordisk kulturkontakt i Helsingfors
- Delar ut ca 2 miljoner euro per år till samnordiska kultur- och konstprojekt
- Minst tre olika länder varav två nordiska måste ingå i ett projekt som söker stöd.
- Kan sökas av både enskilda personer och organisationer, både amatörer och professionella.
- Två ansökningsfrister per år, en på våren och en på hösten

Läs mera om Kultur- och konstprogrammet  >>

Categories