Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos. Pyrimme vahvistamaan kulttuurialan yhteistyötä ja lisäämään pohjoismaisen kulttuurin tunnettuutta Suomessa. Visionamme on, että kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään.

""

Toimintamme on kolmiosaista: tukiohjelmien hallinnointi, kirjaston ylläpito ja kulttuuritapahtumien järjestäminen. Tärkeitä kohderyhmiä ovat Pohjolan ja Baltian kulttuuri- ja taidealan toimijat, kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneet suomalaiset sekä suomalaiset koulut, päiväkodit ja yliopistot.

Tukiohjelmat

Hallinnoimme Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön tukiohjelmia. Tukiohjelmat on jaettu kohderyhmien mukaan. Osa tukimuodoista on suunnattu vain kulttuurialan ammattilaisille, mutta tuemme myös hankkeita, jotka vahvistavat laajemmin kulttuurialan ja yhteiskunnan pohjoismaista ulottuvuutta. Jaamme hallinnoimiemme tukiohjelmien kautta vuosittain lähes 5 miljoonaa euroa. Lue lisää tukiohjelmista.

Kirjasto

Pohjoismaisen kulttuuripisteen erikoiskirjasto sijaitsee Helsingissä Kaisaniemenkatu 9:ssä. Se on Suomen ainoa pohjoismainen erikoiskirjasto, jonka kokoelmissa on kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä ja elokuvia kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Kirjastossa on myös runsaasti lasten- ja nuortenkirjallisuutta, ja kävijöitä on vuodessa yli 50 000. Kirjasto järjestää säännöllisesti ryhmävierailuja ja työpajoja päiväkotilapsille, peruskoululaisille, lukiolaisille ja korkeakouluopiskelijoille. Tavoitteena on lisätä Pohjolan ja pohjoismaisen kirjallisuuden tunnettuutta. Lue lisää kirjastosta.

Tapahtumat

Pohjoismainen kulttuuripiste järjestää Helsingissä myös kulttuuritapahtumia, joissa esitellään muiden Pohjoismaiden kulttuuria. Suurin osa tapahtumista pidetään TING-salissa, joka sijaitsee pohjoismaisen erikoiskirjastomme yhteydessä osoitteessa Kaisaniemenkatu 9. Teemme säännöllisesti yhteistyötä Helsingissä ja muualla Suomessa toimivien kulttuurilaitosten kanssa.  Ohjelmassamme ovat edustettuina kirjallisuus, elokuvat, kuvataide, musiikki ja toisinaan myös draama. Järjestämme lisäksi yhdessä Suomen Norden i Fokus -toimiston kanssa keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Lue lisää tapahtumista.

Historia

Pohjoismainen kulttuuripiste perustettiin vuonna 2012, jolloin kaksi Helsingissä toiminutta pohjoismaista laitosta yhdistyi. Uuden laitoksen skandinaavisena nimenä oli helmikuuhun 2017 saakka Kulturkontakt Nord.

Yhdistynyt organisaatio sai nimensä aiemmalta Kulturkontakt Nord -laitokselta, joka sijaitsi Suomenlinnassa. Se perustettiin vuonna 2007 hallinnoimaan Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuritukiohjelmia. Suomenlinnassa on kuitenkin ollut virallista pohjoismaista kulttuuritoimintaa jo vuodesta 1978.

Toinen uuteen organisaatioon yhdistyneistä laitoksista oli Pohjoismaiden Suomen-instituutti Nifin. Sen tehtävänä oli järjestää kulttuuritapahtumia ja ylläpitää pohjoismaista kirjastoa. Vuonna 1997 perustettu Nifin toimi Kaisaniemenkadulla 15 vuotta.