Pohjois­mainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste on Helsingissä sijaitseva pohjoismainen kulttuuri-instituutio. Olemme osa virallista pohjoismaista yhteistyötä ja toimintamme on kolmiosaista. Hallinnoimme Pohjoismaiden ministerineuvoston neljää apurahaohjelmaa, ylläpidämme kirjastoa ja kulttuurikeskusta Helsingin keskustassa sekä järjestämme tapahtumia.

Virallinen pohjoismainen yhteistyö on kaikkien Pohjoismaiden hallitusten ja parlamenttien yhteistyötä. Työtä tehdään hallitusten Pohjoismaiden ministerineuvostossa sekä parlamentaarikkojen Pohjoismaiden neuvostossa. Pohjoismaisella yhteistyöllä halutaan vahvistaa pohjoismaisia sekä alueellisia etuja ja arvoja maailmassa. Tavoitteena on luoda kansainvälisesti vahva Pohjola.

Kulttuuri pohjoismaisen yhteistyön ytimessä

Kulttuuri on aina ollut osa virallista pohjoismaista yhteistyötä. Taide ja kulttuuri ovat itsessään korvaamaton osa hyvinvoivaa yhteiskuntaa ja hyvää elämää. Lisäksi taiteella ja kulttuurilla on yhteiskunnassa useita tärkeitä tehtäviä, joita ovat muun muassa sivistyksen ja ihmisten välisen vuoropuhelun edistäminen sekä luovuuden ja kriittisen ajattelun vahvistaminen. Ne ovat tärkeitä edellytyksiä kestävälle ja demokraattiselle yhteiskunnalle sekä yhteiskunnan uudistumiselle.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen tehtävä on vahvistaa ja edesauttaa pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä sekä tuoda esiin kiinnostavaa ja ajankohtaista pohjoismaista kulttuuria Suomessa. Instituutio tukee vuosittain noin 500:a kulttuurihanketta neljän apurahaohjelman kautta, joiden rahoitus tulee Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Lisäksi Pohjoismainen kulttuuripiste järjestää vuosittain satoja tapahtumia Helsingissä ja muualla Suomessa sekä ylläpitää maan ainoaa pohjoismaista erikoiskirjastoa ja kulttuurikeskusta.

Organisaation tärkeimpiä kohderyhmiä ovat Pohjolan ja Baltian taide- ja kulttuurikenttä, kulttuurista ja yhteiskunnasta kiinnostuneet suomalaiset sekä suomalainen opetus- ja varhaiskasvatusala.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtajana toimii Ola Kellgren ja instituution palveluksessa työskentelee viisitoista henkilöä. Organisaatiolla on Helsingissä kaksi toimipistettä: kulttuurikeskus kirjastoineen löytyy osoitteesta Kaisaniemenkatu 9, ja tukiohjelmatoiminta sijaitsee Suomenlinnassa. Katso tarkemmat yhteystiedot.

Pohjoismainen kulttuuripiste on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston instituutioista.

Historia

Nykyinen Pohjoismainen kulttuuripiste syntyi 2012 kun kaksi Helsingissä sijainnutta pohjoismaista instituutiota yhdistyivät.

Uusi organisaatio peri nimensä toiselta vanhoista, aikaisemmalta Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä, joka sijaitsi Suomenlinnassa. Sen tehtävä oli Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuritukiohjelmien hallinnointi. Instituutio oli perustettu vuonna 2007. Suomenlinnassa on kuitenkin ollut virallista pohjoismaista kulttuuritoimintaa jo 1970-luvulta alkaen.

Toinen aikaisemmista instituutioista oli nimeltään Nifin, Pohjoismaiden Suomen instituutti. Sen tehtävänä oli kulttuuritapahtumien järjestäminen ja pohjoismaisen erikoiskirjaston ylläpito. Nifin perustettiin vuonna 1997 ja se ehti toimia Kaisaniemenkadulla yhteensä 15 vuotta.

Lue lisää pohjoismaisesta yhteistyöstä Pohjoismaiden ministerineuvoston sivulta.