Lyhytkestoista verkostotukea myönnettiin seitsemälle hankkeelle

Verkostotuen asiantuntijaryhmä päätti Helsingissä 24. marraskuuta pitämässään kokouksessa lyhytkestoisen verkostotuen vuoden 2021 toisen hakukierroksen apurahojen jakamisesta. Vuoden 2021 toisella hakukierroksella saatiin yhteensä 24 hakemusta, joista verkostotukea myönnettiin seitsemälle verkostohankkeelle. Hakukierroksella jaetun tuen yhteissumma oli 112 516 euroa.

Pandemialla on ollut merkittävä vaikutus kulttuurialan kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, mutta se on myös innostanut kehittämään uusia toimintatapoja. Hakukierroksella olikin esillä useita hybridityöskentelymalleja. Valitettavasti pandemia on vaikuttanut myös apurahahakemusten määrään, ja tällä verkostotuen hakukierroksella saatiin huomattavasti tavallista vähemmän hakemuksia. Pohjoismaiset kulttuuriapurahat ovat kuitenkin edelleen hyödynnettävissä tukemaan alaa kriisin keskellä. Asiantuntijaryhmä toivookin hakemusten määrän kasvavan jälleen keväällä, jotta taide- ja kulttuurialan verkostoitumista voidaan tukea mahdollisimman tehokkaasti.

Yksi tuetuista hankkeista on Independent Initiatives of the Baltics (IIB). Verkoston päätavoitteena on perustaa uusi kestävä foorumi Viron, Latvian ja Liettuan itsenäisten taidehankkeiden kokouksia, yhteistyötä, vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa varten. Hankkeen perustana ovat Pohjoismaiden taiteilijavetoisista verkostohankkeista saadut tiedot ja kokemukset. Uudessa verkostossa hyödynnetään Nordic AIM Network (Artists Initiatives’ Meetings Network) -verkoston toiminnasta saatuja kokemuksia ja kehitetään vastaavaa yhteistyötä Baltian maihin. AIM-verkosto sai tukea Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta vuosina 2018–2021.

Toinen tällä hakukierroksella tukea saanut hanke on Diversity and Inclusion in Nordic and Baltic Music -niminen verkosto. Verkoston avulla edistetään kehitysvammaisten taiteilijoiden uraa ja lisätään heidän yhteistyömahdollisuuksiaan kehittämällä taiteilijoiden yhteistyöverkostoa. Verkoston tavoitteena on tukea kehitysvammaisten taiteilijoiden ammatillista kehitystä musiikin alalla.

Hyvä esimerkki uusista toimintatavoista on seitsemän pohjoismaalaisen ja balttilaisen tanssijan välinen verkosto. He tekevät verkostosarjaa, joka tuo taiteilijat yhteen kulttuurisen liikkuvuuden ja yhteistyön hybridimuodoissa sähköisten alustojen kautta. Verkosto avaa mahdollisuuksia kriittiselle taiteelliselle ajattelulle, jonka avulla voidaan löytää uusia taideilmaisun ja osallistumisen kanavia ja pohtia uudelleen kulttuurista koreografiaa keskittymällä pääkaupunkien ulkopuolisiin alueisiin.

 

Verkostotuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten yhteistyötä ja verkostoitumista Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Verkostotuen seuraava hakukierros käynnistyy 24. tammikuuta 2022, ja hakuaika päättyy 24. helmikuuta 2022. Hakukierroksella voi hakea sekä lyhytkestoista että pitkäkestoista verkostotukea. Lyhytkestoista verkostotukea voivat hakea verkostot, jotka työskentelevät yhdessä enintään yhden vuoden ajan, kun taas pitkäkestoinen tuki on tarkoitettu pidemmille, enintään kolme vuotta kestäville hankkeille.

Kaikki tällä ja edellisillä hakukierroksilla tukea saaneet hankkeet löytyvät sivuston ”Tuetut hankkeet” -osiosta.