Liikkuvuustukea myönnetty 140 hakijalle

Teatteriryhmä Glitcher on yksi niistä, joille on myönnetty liikkuvuustukea. Kuva: Ninni West

Liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä kokoontui 24. toukokuuta vuoden toiseen päätöskokoukseensa, joka pidettiin etäkokouksena. Pohjoismainen kulttuuripiste sai hakukierroksella 507 hakemusta, ja haetun tuen yhteenlaskettu määrä oli 735 870 euroa. Asiantuntijaryhmä päätti myöntää tukea yhteensä 190 195 euron arvosta 140 hakijalle matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Matka-apurahan saaneiden taiteilijoiden joukossa oli norjalainen Tori Wrånes. Hän toteuttaa musiikkiesityksen, jonka tavoitteena on haastaa konsertteihin tavallisesti liitetyt odotukset hyödyntämällä esiintymisasuja, naamioita ja kolmiulotteista ääntä. Esitys järjestetään 11.–13. elokuuta 2023 Tukholman Fylkingenissä, joka on nykytaiteen ja musiikin kokeellinen näyttämö.

Yksi hakukierroksella tukea saaneista ryhmistä oli suomalainen teatterikollektiivi Glitcher. Ryhmän töissä tarkastellaan populaarikulttuuria, genren hyödyntämistä ja eri genrejen yhtymäkohtia. Ryhmän jäsenet on kutsuttu Kööpenhaminassa sijaitsevaan Får302-teatteriin toteuttamaan vierailuesitys näytelmästään ”The Porn Horror Musical 2”. Kyseessä on kahden teatterikollektiivin välinen ruohonjuuritason yhteistyö, jolle on suunnitteilla myös jatkoa.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matka- ja majoituskuluihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Ohjelman keskiössä on uuden yhteistyön ja uusien yhteyksien luominen.

Vuonna 2023 on vielä yksi hakukierros. Viimeinen hakukierros käynnistyy 28. elokuuta, ja hakuaika päättyy 28. syyskuuta. Tukea voi hakea joulukuussa 2023 tai sen jälkeen alkavaan toimintaan.

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian maiden taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.