Liikkuvuustukea myönnettiin 118 hakijalle

Liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä kokoontui 29.–30. marraskuuta Helsinkiin päättämään tukijärjestelmän kolmannen ja viimeisen hakukierroksen apurahoista. Tällä hakukierroksella saatiin yhteensä 196 hakemusta, joista tukea myönnettiin 118 hakijalle. Jaetun tuen kokonaissumma tällä kierroksella oli 238 645 euroa. 

”Hakukierroksella ei mielestäni ollut merkkejä siitä, että taiteilijoiden matkustustottumukset olisivat muuttuneet”, liikkuvuustuen asiantuntijaryhmän jäsen David Kozma sanoi. 

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Seuraava hakukierros käynnistyy 3. tammikuuta 2022, ja hakuaika päättyy 31. tammikuuta 2022. Täältä näet kaikki tämän ja edellisten hakukierrosten tuensaajat.