Liikkuvuustukea 49 hankkeelle Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta

Näkymä kadulta taidegalleriaan

Vuoden lähestyessä loppuaan liikkuvuustuen asiantuntijaryhmä kokoontui viimeiseen päätöskokoukseensa, joka järjestettiin joulukuussa etäkokouksena. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti neljännellä hakukierroksella 101 hakemusta, ja haetun tuen kokonaismäärä oli 306 720 euroa. Asiantuntijaryhmä päätti myöntää tukea yhteensä 155 750 euron arvosta 49 hankkeelle Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Apurahansaajien joukossa on pääkaupunkiseudulla vaikuttava kuvataiteilija, opettaja ja kuvittaja Warda Ahmed. Hän matkustaa Göteborgiin pitämään työpajan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyydestä lastenkirjallisuudessa. Työpajan järjestää Status Queer -järjestö, ja Ahmed on kutsuttu osallistumaan sen The Queer Agenda -verkostoon sekä suurelle yleisölle suunnatun kulttuuriviikon ohjelmaan elokuussa 2021.

Matka-apurahan on saanut myös norjalainen ammattikansanmuusikko, säveltäjä ja tanssija Vegar Vårdal. Hän matkustaa ensi vuonna Norjan Vågåsta Suomeen ja osallistuu Tales from Norway -hankkeeseen. Hankkeen on käynnistänyt Helsingissä asuva italialais-intialainen säveltäjä Krishna Nagaraja. Vårdal esittää Nagarajan Suite for solo Hardanger fiddle -teoksen kantaesityksen ja pitää norjalaisen kansanmusiikin työpajan Sibelius-Akatemiassa.

Syyrialainen kuraattori Abir Boukhari on perustanut menestyneen AllArtNow Labin, joka on taiteilijoiden ylläpitämä kollektiivinen tila Tukholmassa. AllArtNow edustaa siirtolaistaustaisia ja maanpaossa eläviä taiteilijoita, jotka kuuluvat moniin eri aliedustettuihin etnisiin ryhmiin ja kieliyhteisöihin. Boukhari matkustaa Tanskaan, missä hän toimii AllArtNow-taiteilijoita esittelevän näyttelyn kuraattorina Juxtapose Art Fair -tapahtumassa. Boukhari osallistuu myös keskusteluihin, tapaa muita kuraattoreita ja taiteilijoita ja käy vuoropuhelua pohjoismaisen ja kansainvälisen yleisön kanssa.

The Nordic Saxophone Collective on kotoisin Tanskan Århusista. Ensi keväänä sen jäsenet matkustavat Färsaarille esittämään uutta pohjoismaista saksofonimusiikkia ja tekemään yhteistyötä färsaarelaisten musiikin opiskelijoiden kanssa. Hanke ilmentää yhteistyötä ja kulttuurivaihtoa, ja sen avulla osallistetaan nuoria.

Keväällä 2021 tanskalainen teatterilaboratorio Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret osallistuu Grönlantia kiertävään Kiinnat Festival -teatterifestivaaliin. Hankkeen tavoitteena on tuoda kulttuurivaihtoa paikallisyhteisöihin ja osallistaa laajasti niin harrastajia kuin ammattilaisiakin. Hanke toteutetaan yhteistyönä Grönlannin kansallisteatterin kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Odin Teatret vierailee ja esiintyy Grönlannissa.

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Seuraava hakukierros järjestetään keväällä 2021.

Tuetut hankkeet -sivulla näet kaikki tällä hakukierroksella sekä tulevilla kierroksilla myönnetyt apurahat.