Kestävää kehitystä linssin takana

Joukko pohjoismaisia elokuva- ja televisioalan ammattilaisia pohti kukin tahoillaan, miten muuttaa alaa vastuullisempaan suuntaan kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden valossa. Pohdinnasta syntyi hankeidea, joka pohjoismaisten tukiohjelmien avulla kehittyi projektiksi nimeltä Nordic Eco Media Alliance. Blogivieraamme Kaisa Astikainen kertoo, miten konkreettinen kymmenen kohdan ohjelma syntyi.

Perustimme Nordic Eco Media Alliancen (NEMA) kesällä 2020 edistämään pohjoismaisen elokuva- ja tv- alan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Itsenäisen ryhmämme perustajat ovat Josefine Madsen ja Anne Ahn Lund Tanskasta, Maria Kluge Norjasta, Ronny Fritsche Ruotsista, Rakel Garðarsdóttir Islannista sekä Suomesta Anne Puolanne sekä allekirjoittanut. Ryhmän perustaminen tapahtui Pohjoismaisen kulttuurirahaston Opstart-tuella ja sen jatkoa rahoitettiin Pohjoismainen Ministerineuvoston Kulttuuri- ja taideohjelman tuella.

Kaikki ryhmämme seitsemän perustajajäsentä työskentelevät tavalla tai toisella elokuva- ja tv- tuotannon parissa ja jakavat huolen ekologisesta kriisistä. NEMA perustaa toimintansa tieteelliseen näkemykseen ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta. Haluamme työllämme vaikuttaa siihen, että Pohjoismaat työskentelevät aktiivisesti kansainvälisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja että Pohjoismaisen ministerineuvoston vision mukaisesti ”Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä”.

NEMA sai alkunsa ensimmäisen korona-aallon jälkimainingeissa, kun olimme sulkeutuneet koteihimme emmekä tienneet, mitä oli edessä. Audiovisuaalisen alan ekologisuuskysymyksiin oli juuri alettu kiinnittää enemmän huomiota – ja sitten kaikki kehitys tuntui pysähtyvän ja jäävän koronan jalkoihin. Ennen ryhmän perustamista useat ryhmämme jäsenistä olivat jo työskennelleet ekologisten kysymysten parissa omissa maissaan, esimerkiksi järjestämällä tapahtumia, laatimalla asiaan liittyviä ohjeistuksia, tarjoamalla ekokonsultointia tuotannoille tai kouluttamalla av-alan ammattilaisia ekokysymyksissä. Monet meistä kokivat kuitenkin työskentelevänsä asian parissa melko yksin – ja tähän NEMA toi kaivatun muutoksen.

Vuoden aikana ”nemalaiset” ovat hitsautunut yhteen ja meistä on tullut ystäviä. On ollut ilo ja etuoikeus päästä jakamaan ajatuksia ja oppeja pohjoismaisten kollegojen kanssa tänä outona epävarmuuden aikana.

Emme ole koskaan tavanneet toisiamme: korona-aikaan se ei ole ollut mahdollista. Sen sijaan ryhmä on perustettu ja koko sen tähänastinen toiminta on tapahtunut värisevien ja katkeilevien etäyhteyksien varassa. (Voisipa sanoa että tämä itsessään on ollut kovin kestävää, mutta toki digitaalisilla prosesseilla on myös oma ekologinen jalanjälkensä, joka usein sivuutetaan!) Ensimmäinen NEMA:n järjestämä tapahtuma, toukokuussa pidetty kutsupohjainen webinaari, toi yhteen 47 pohjoismaista elokuva- ja tv-alan päättäjää. Tällaisen tapahtuman järjestäminen ”vanhassa maailmassa” olisi ollut aivan eri mittaluokkaa niin tuotannollisena ponnistuksena kuin myös ilmastovaikutustensa osalta.

NEMA:n näkemyksen mukaan elokuva- ja tv-alalla on mahdollisuus ja velvollisuus toimia vastuullisesti, koska tuottamamme sisällöt leviävät laajalle ja niillä on suuri tavoittavuus. Kulttuurin keinon voidaan vaikuttaa suureen määrään ihmisiä, mikä puolestaan tuo mukanaan yhteiskunnallista vastuuta. Toiseksi varsinkin elokuvat rahoitetaan maissamme pitkälti julkisin tukivaroin, jolloin vastuullisuuden tulisi olla rahoituksen ehtona. Toukokuun webinaarissa esittelimme NEMA:n kymmenen kohdan toimintasuunnitelman, jonka mukaan meidän tulee omaksua ekologisuus osaksi audiovisuaalisen alan päätöksentekokulttuuria ja muokata rahoitusjärjestelmäämme sen mukaan. Tällä hetkellä rahoitusrakenteet vaativat edelleen tuotantoja ”lentämään rahoituksen perässä”, joka kasvattaa alan ekologista kuormaa. Rakenteellisen muutoksen lisäksi tarvitsemme myös konkreettisia työkaluja siirtymässä kohti kestävämpää työkulttuuria. Meidän tulee kasvattaa alamme resilienssiä ja pitää huolta, että alaa opiskeleville opetetaan kestävämpää työkulttuuria.

Korona on lyönyt alaamme pahoin ja tätä kirjoittaessa elokuvateatterit ja muut kulttuurilaitokset ovat vasta hiljattain saaneet jälleen availla oviaan. Pandemia on osoittanut, että ekologinen siirtymä kaikilla sektoreilla on välttämätön: meillä ei ole enää varaa odottaa. NEMA haluaa olla mukana edistämässä ja vauhdittamassa kestävää jälleenrakennusta omalla panoksellaan ja uskomme että yhteistyö auttaa meitä selviämään tulevaisuuden haasteista. Muuttuvassa maailmassa tarvitaan edelleen taide- ja viihdesisältöjä – kulttuurin merkitys kenties jopa korostuu, kuten korona on meille opettanut.

Kaisa Astikainen
on tuottaja, elokuvantekijä sekä ”Ekosetti – a guidebook to sustainable audiovisual production in Finland”-ympäristöoppaan toinen tekijä