Kahdeksalle lasten ja nuorten hankkeelle myönnetty rahoitusta Norden 0-30 -ohjelmasta

Angutitsiaq E. Isbosethsen is standing in front of a tree wearing a white sweater.

Vuoden ensimmäisellä hakukierroksella Norden 0-30 -tukiohjelma vastaanotti 36 hakemusta, joista kahdeksalle myönnettiin rahoitusta. Hakemuksia tuli laajasti eri puolilta Pohjolaa, ja niiden joukossa oli niin yhteisöllisiä, kulttuurillisia kuin myös poliittisia hankkeita.

Tukea myönnettiin kokonaisuudessaan 277 000 euroa, ja yksittäiset rahoitukset vaihtelivat 18 000 eurosta 50 000 euroon.

– Hakemukset olivat yleisesti ottaen laadukkaita. On kuitenkin aina hyvä muistuttaa tulevia hakijoita siitä, että heidän on oltava hyvin selkeitä kuvaillessaan hankkeensa tarkoitusta, sanoo Norden 0-30 -asiantuntijaryhmän kokouksen puheenjohtaja Angutitsiaq E. Isbosethsen.

– Jos olet nuori ja sinulta löytyy intohimoa johonkin, kannattaa hakea Norden 0-30 -rahoitusta. Se voi siten edistää uuden hankkeen tai organisaation alulle panoa, sanoo Angutitsiaq E. Isbosethsen.

Esimerkkejä tukea saaneista hankkeista

JM Norja: LOUD!

LOUD! -hanke pyrkii edistämään ja mahdollistamaan osallistujien, kouluttajien ja vapaaehtoisten välisen vaihdon tyttöjen, transsukupuolisten ja ei-binääristen nuorten bändileireillä Norjassa, Islannissa, Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa verkostoja ja osaamista sekä kehittää menetelmiä ja hankesisältöjä kokemusten ja ideoiden jakamisen ja vaihdon kautta.

Forandringsfabrikken: Our rights – Our future 

”Our rights – Our future” tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille tietoa lasten oikeuksista. 12–21-vuotiaat nuoret luovat tiedotusmateriaalia ja esittelevät sitä sosiaalisessa mediassa ja näyttelyissä. Hankkeen vaikutukset edistävät tulevaisuutta, jossa lasten oikeudet tunnustetaan ja turvataan laajasti.

Green Habito: Discovering Nordic Food Culture

Hanke lisää nuorten tietämystä pohjoismaisista kestävistä elintarvikejärjestelmistä, ja sen tavoitteena on parantaa nuorten tottumuksia ja tietämystä yhteiskuntiemme kestävistä elämäntavoista muuttamalla kulutustottumuksia, kannustamalla terveellisiin valintoihin ja voimaannuttamalla nuoria.

Norden 0-30 -ohjelman uusi hakukierros käynnissä

Uusi hakukierros Norden 0-30 -ohjelmassa on käynnistynyt, ja sen viimeinen hakupäivä on 26. huhtikuuta.

Jos sinulla on kysyttävää tulevasta hakemuksesta, ota yhteyttä Sidsel Emilie Eskeseniin osoitteessa sidsel.eskesen@nordiskkulturkontakt.org.

Katso kaikki tänä vuonna myönnetyt Norden 0–30 -apurahat täältä!