Taiteilijat Ida Brockmann ja Anna-Lea Kopperi valittiin nordiSKulptur-yhteisnäyttelyyn 2021

Porträtt av Anna-Lea Kopperi och Ida Brockmann

Suomen Kuvanveistäjäliiton ja Pohjoismainen kultuuripisteen kolmivuotisen nordiSKulptur-yhteistyöhankkeen viimeinen näyttely nähdään Galleria Sculptorissa ensi vuoden marraskuussa 2021. Kuratoitu näyttelysarja on toteutunut vaihtuvien pohjoismaisten yhteistyömaiden- ja partnerien kanssa ja ensi vuoden yhteistyömaana on Tanska.

 

Ida Brockmann (s. 1991) asuu ja työskentelee Kööpenhaminassa. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi Göteborgin Akademi Valandista. Hän käyttää taiteessaan erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, viimeisimmin mm. keramiikkaa, kiviä ja videota. Brockmann on kiinnostunut aineellisesta kulttuurista ja esineistä, jotka ympyröivät meitä, ja jotka jätämme jälkeemme. Työskentelyssään hän nostaa esille arkipäiväisiin esineisiin linkittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia kerrostumia ja pyrkii muokkaamaan esineisiin liittyviä mielikuvia. ”Se, mitä pidämme triviaalina, sisältää usein valtavan määrän kerrostunutta tietoa niin historiasta, sosiaalisista suhteista, vallasta tai arvoista. ”

 

Anna-Lea Kopperi (s.1960) on kansainvälisesti tunnettu paikkasidonnaisista ympäristö- ja yhteisötaiteen teoksistaan. Hän on opiskellut kuvataiteita Suomessa, Ranskassa ja Saksassa ja valmistunut Düsseldorfin taideakatemiasta vuonna 1996. Kopperin teoksia on nähty 1990-luvulta lähtien laajalti Euroopassa ja Aasiassa. Kopperin paikkasidonnaiset ja hetkelliset teokset syntyvät paikan esteettisistä, arkkitehtonisista ja ekologisista lähtökohdista.  Harkittujen materiaalivalintojen, eleiden ja valon variaatioiden kautta hän tarkastelee teoksissaan tilan ja paikan käsitteitä kokonaisvaltaisesti, laajempien eksistentiaalisten kysymysten, kuten elämän ja kuoleman ja ajan ja jatkuvuuden teemojen kautta.

 

Vuoden 2021 näyttelyhanke toteutetaan yhteistyössä tanskalaisen taiteilijan ja kuraattorin Peter Holmgårdin kanssa, joka kuratoi myös vaihtonäyttelyn Tanskaan. Galleria Sculptorin taiteilijavalinnasta vastasi nelihenkinen jury, jossa toimivat Peter Holmgårdin lisäksi Suomen Kuvanveistäjäliiton näyttelytoimikunnan jäsenet Andy Best ja Simo Ripatti sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen erityisasiantuntija Annika Bergvik-Forsander.