Volt

Volt

Kulttuuri- ja kieliohjelma lapsille ja nuorille.

Kuka voi hakea tukea?

Kaikki kulttuuri- ja opetusalan toimijat voivat hakea tukea. Hakija voi olla yksittäinen henkilö, organisaatio, laitos, yhdistys, ryhmä jne.

Hankkeen toteutuksessa on oltava mukana vähintään kolme Pohjoismaata. Hankemaita voivat toisin sanoen olla Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska.

Hakijan kotipaikan on oltava Pohjoismaissa ja hanke on toteutettava vähintään yhdessä Pohjoismaassa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla tai Grönlannissa.

Hankkeeseen voi osallistua myös Pohjoismaiden ulkopuolisia tahoja, mutta ohjelmassa ei myönnetä varoja tällaisiin tahoihin liittyvien kustannusten kattamiseksi.

Mihin tukea voi hakea?

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotiaille nuorille ja joissa painotetaan lasten ja nuorten omaa luovaa tekemistä ja osallisuutta kulttuuriin ja taiteeseen.

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka edistävät lasten ja nuorten kiinnostusta muissa Pohjoismaissa ja muilla pohjoisilla alueilla puhuttuja kieliä ja niiden kulttuuria kohtaan sekä lisäävät alueiden kielten ja kulttuurin ymmärrystä.

Tukea voi hakea hankkeisiin, jotka heijastavat kokonaisuudessaan yhteiskunnan monimuotoisuutta sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja -ilmaisun sekä kulttuuritaustan ja etnisen taustan ja toimintakyvyn suhteen.

Tukea myönnetään kaikille taiteellisesti suuntautuneille kulttuurin osa-alueille, kuten elokuville, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle, kuvataiteelle ja kulttuuriperinnölle, jos kaikki muut arviointiperusteet täyttyvät.

Ohjelmassa ei myönnetä tukea seuraaville:

  • urheilutoiminnot
  • opintomatkat tai -stipendit
  • partiolaistoiminta
  • poliittiset toiminnot
  • kaupalliset hankkeet tai kaupallinen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa taloudellista voittoa
  • hankkeet, jotka ovat käynnistyneet ennen päätöksen antamista tukihakemuksesta ja lähettämistä hakijalle. Tarkka päivämäärä, jolloin hanke voi aikaisintaan käynnistyä, on ilmoitettu hakemuslomakkeessa.

Hankkeen talous

Tukea voi hakea 10 000–70 000 euroa. Osarahoitusosuuden on oltava vähintään 30 %.

Hanketta varten voi hakea tukea myös muilta yhteispohjoismaisilta instituutioilta ja organisaatioilta, kuten Nordplus-ohjelmasta tai Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta. Pohjoismaisten tukilähteiden yhteen laskettu rahoitusosuus saa kuitenkin olla enintään 85 % kokonaisbudjetista.

Arviointiperusteet

Voltin kautta edistetään pääasiassa eri Pohjoismaista kotoisin olevien lasten ja nuorten välisiä tapaamisia ja yhteistyötä lisäämällä kulttuurin ja kielien ymmärrystä Pohjoismaissa. Nuorten omaa luovaa tekemistä, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hankkeessa painotetaan vahvasti lasten ja nuorten hankkeeseen sitoutumisen lisäksi. Lisäksi arvioidaan pedagogiset menetelmät ja prosessit, joita hankkeessa sovelletaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hakemusten arviointi sisältää useita ulottuvuuksia seuraavasti:

Hankkeen lapset ja nuoret -ulottuvuus Ohjelma tukee hankkeita, jotka on suunnattu lapsille ja enintään 25-vuotialle nuorille. Arvioinnissa painotetaan voimakkaasti hankkeita, joissa kohderyhmä osallistuu mahdollisimman paljon hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Hakijan ei tarvitse olla itse nuori, mutta hänen on edustettava tahoa, jolla on kokemusta kohderyhmän kanssa työskentelystä.

Hankkeen yhteistyöulottuvuus Hankkeen vaikutus yhteiseen luovaan tekemiseen, verkostoon ja/tai muuhun vuorovaikutukseen lasten ja nuorten välillä Pohjoismaissa arvioidaan. Tavoitteet edistää pitkän aikavälin yhteistyötä ja uutta yhteistyötä katsotaan hankkeelle eduksi.

Hankkeen pohjoismainen ulottuvuus Hanke edistää pohjoismaisia tapaamisia ja yhteistyötä. Hanke tukee vuorovaikutusta vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta olevien toimijoiden välillä. Hanke toteutetaan vähintään yhdessä Pohjoismaassa, Ahvenanmaalla, Färsaarilla tai Grönlannissa.

Hankkeen kieliulottuvuus Hanke ja hanketoiminnot lisäävät nuorten ymmärrystä pohjoismaisista kielistä ja kiinnostusta pohjoismaista monimuotoisuutta ja kielirajat ylittävää viestintää kohtaan. Tähän ulottuvuuteen sisältyvät kielen käyttö työkaluna tai taiteellisen ilmaisun välineenä sekä kieli erikoisteemana, identiteetin osana tai kulttuurin välittäjänä.

Yleisstrategia Pohjoismainen kulttuuripiste soveltaa kaikkia edellä esitettyjä arviointiperusteita sekä ohjausasiakirjoja Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön strategia 2013–2020 ja Lapset ja nuoret Pohjolassa: Pohjoismaiden ministerineuvoston poikkihallinnollinen strategia 2016—2022.

Löydät vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin Voltista napsauttamalla tätä. (Sivu avautuu uudessa ikkunassa)