Grants - FAQ - General

Yleisiä kysymyksiä Pohjoismaisen kulttuuripisteen tukiohjelmista

Milloin minun viimeistään pitää lähettää hakemus?
Hakemus tulee viimeistään lähettää klo 15:59 EET sähköisen hakemusjärjestelmän kautta. Huomaa, että hakemusjärjestelmä noudattaa Suomen aikaa (EET). Se tarkoittaa, että muissa Pohjoismaissa, esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa vastaava aika on 14:59. Muista tarkistaa mikä on oikea aikavyöhyke sinun maassasi.

Minun täytyy tehdä muutoksia projektiini, miten toimin?
Jos joudut tekemään budjettia tai projektin sisältöä tai laajuutta koskevia muutoksia, sinun tulee ennen muutosten tekemistä pyytää Pohjoismaista kulttuuripistettä hyväksymään ne. Kuvaile projektin muutokset ja lähetä tiedot meille käyttäjätilisi Viesti-toiminnon kautta, niin vastaamme kyselyysi mahdollisimman pian.

Ratkaiseeko kansallisuus vai asuinmaa?
Asuinmaa on ratkaiseva. Jos esimerkiksi hakija on jonkun Pohjoismaan kansalainen, mutta asuu Saksassa, hänet ei projektin ja hakemuksen näkökulmasta lasketa pohjoismaiseksi osallistujaksi. Tämä pätee myös päinvastoin: muu kuin Pohjoismaan kansalainen, joka asuu Pohjoismaassa lasketaan pohjoismaiseksi.

Mitä budjetilta odotetaan?
Budjetin pääperiaate on, että tulot ja menot ovat tasapainossa. Lisäksi budjetissa mainittujen menojen tulisi olla välttämättömiä projektin toteuttamiselle. Katso esimerkki budjetin laatimiseksi tästä.

Miten nopeasti saan rahani, kun olen jättänyt loppuraportin?
Loppuraportin hyväksymisen jälkeen rahat maksetaan tilille noin kahden viikon jälkeen.

Voinko saada tietää onko projektini saanut tukea ennen kuin myöntökirjeet on lähetetty?
Et. Asiantuntijat tekevät kaikki päätökset, ja myöntö- ja hylkäyskirjeet lähetetään kaikille hakijoille samanaikaisesti.

Mitä eroa on Pohjoismaisella kulttuuripisteellä ja Pohjoismaisella kulttuurirahastolla?
Molemmista voi hakea rahoitusta pohjoismaisille kulttuuriprojekteille ja ohjelmien tavoitteet ovat hyvin samantyyppisiä. Pohjoismaisen kulttuuripisteen ja Pohjoismaisen kulttuurirahaston organisaatiomuodot ja hakemusten käsittelyperiaatteet ovat kuitenkin erilaiset.
Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi Pohjoismaiden ministeriöneuvoston kulttuuriohjelmia. Rahoitus tulee Pohjoismaiselta ministeriöneuvostolta, mutta tukipäätökset tekee pohjoismainen asiantuntijaryhmä.
Pohjoismainen kulttuurirahasto aloitti toimintansa vuonna 1967 ja sen toiminta perustuu Pohjoismaiden väliseen erityissopimukseen. Kulttuurirahaston toiminnan rahoittaa Pohjoismainen ministerineuvosto. Pohjoismaisen kulttuurirahaston toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu sekä Pohjoismaiden neuvoston että Pohjoismaisen ministerineuvoston valitsemia jäseniä. Tukipäätökset tekee hallitus pohjoismaisen alan asiantuntijan sekä sihteeristön suositusten perusteella.

Voinko hakea rahoitusta projektilleni sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen ohjelmista että Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta?
Kyllä voit. Kulttuurirahaston ja Pohjoismaisen kulttuuripisteen ohjelmien tavoitteet ja tukialueet ovat monin osin hyvin samantyyppisiä. Lue kuitenkin tarkkaan molempien rahoittajien painopisteet ja arvioi kumman kriteerit vastaavat parhaiten projektisi sisältöä.
Kulttuurirahasto ja Pohjoismainen kulttuuripiste jakavat tietoja hakemuksista, jotka ovat hakeneet rahoitusta molemmilta rahoittajilta. Myös myönnetyn rahoituksen määrä lasketaan niin että pohjoismainen tuki ei kata koko projektin rahoitusta. Hakijoiden kannattaa siksi hakea tukea myös muista rahoituslähteistä.

Mikäli sinulla on muita kysymyksiä, voit aina olla yhteydessä tukiohjelmien erityisasiantuntijoihin käyttäjätilisi Viesti-toiminnon kautta.