Form in motion

""

Form in motion luo samanaikaisen ja vuorovaikutteisen näyttelyn kolmessa Pohjoismaassa. Näyttelyssä nähdään nuorten ja ammattitaiteilijoiden luomia teoksia. Projektin tavoitteena on lisätä sellaisten nuorten kiinnostusta taiteeseen, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta nykytaiteesta tai rajalliset mahdollisuudet kokea sitä. Projekti on saanut tukea Voltista, joka on lapsille ja alle 26-vuotiaille nuorille tarkoitettu kulttuuri- ja kieliohjelma.

Video: Nils Cromnow