Demos laajenee – tukea nyt myös koulutusyhteistyöhön, musiikkialalle sekä kielten ymmärtämiseen

Bild på sex musiker klädda i svart med stråkinstrument. Finländska barockorkestern.

Orkesteriyhteistyö on osa Demos-tukiohjelman laajempaa tarkoitusta.

Demos-tukiohjelmalla on takana kaksi menestyksekästä vuotta. Nyt pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat päättäneet yhdessä Pohjoismaiden neuvoston kanssa laajentaa tukiohjelmaa ja sen tavoitteita entisestään.

Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2024 budjetti lyötiin lukkoon Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Oslossa. Demos-tukiohjelmaa koskeva päätös perustuu siihen, että vahvan ja elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan katsotaan olevan pohjoismaisen demokratian peruspilari. Lisäksi sillä on tärkeä rooli visiotyössä, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Demos-tukiohjelman aiempana tavoitteena on ollut helpottaa pohjoismaisten kansalaisjärjestöjen kohtaamisia ja ideoiden ja tiedon vaihtoa. Vuonna 2024 Demos tukee myös pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä sekä koulutukseen, tiedon jakamiseen ja kielten ymmärtämiseen liittyviä hankkeita. Tukiohjelma jaetaan siten kolmeen kategoriaan, joista kaksi on uusia:

Demos verkostot – tapaamisille ja verkostoille, jotka vahvistavat kansalaisyhteiskunnan ääntä ja järjestöjen yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia.

Demos kulttuuri (uusi) – pohjoismaiselle orkesteriyhteistyölle ja musiikilliselle vuorovaikutukselle yli maarajojen sekä hankkeille, jotka auttavat lisäämään pohjoismaisen kirjallisuuden tunnettuutta.

Demos sivistys (uusi) – oppilaitosten hankkeille, jotka auttavat lisäämään tietämystä Pohjoismaista tai liittyvät muuten Pohjoismaihin. Lisäksi tuetaan hankkeita, jotka edistävät nuorten kykyä ymmärtää pohjoismaisia kieliä tai laajentavat pohjoismaista näkökulmaa journalismissa.