Uusi julkaisu havainnollistaa jaettujen tukien vaikutukset

Uusi julkaisu havainnollistaa jaettujen tukien vaikutukset

24.02.2017 - 10:48

Viimeisen vuoden aikana, Pohjoismainen kulttuuripiste on seurannut kuusi projektia, jotka ovat vastaanottaneet tukea tukiohjelmien kautta. Tulokset näistä haastatteluista ja analyyseista ovat nyt koottuna yksiin kansiin julkaisussa Focus Projects – Effects and Results of Funding.

Julkaisussa analysoidaan tuettujen projektien vaikutuksia ja tuloksia. Tämän usein vaikeasti määriteltävän tiedon kerääminen on yksi askel kohti syvempää ymmärrystä tukien laadullisista vaikutuksista. Yhdessä kvantitatiivisen tiedon kanssa, laadullinen analyysi antaa kokonaisvaltaisen käsityksen vaikutuksista. Lisäksi tulokset tulevat konkreettisimmiksi, kun numerot saavat tuekseen henkilökohtaisia tarinoita.

Julkaisussa esiteltävät projektit todistavat, että tuet luovat pitkälle kantavia vaikutuksia, jotka ulottuvat taiteellisen kentän ulkopuolelle.

Tämä tulee nähtäväksi muun muassa valokuvataiteilija Tiina Itkosen töissä. Hän on palannut Grönlantiin lukuisia kertoja valokuvatakseen arkea ja ihmisiä siellä. Hän on tehnyt näitä matkoja yli 20 vuoden ajan ja kuvista näkee miten ilmastonmuutos on vaikuttanut ihmisten elämiin
ja toimentuloon.

Virolainen residenssikeskus MoKS on hyvä esimerkki siitä, miten residenssikeskuksen toiminnalla voi olla myös vaikutuksia ympäröivään yhteisöön, ei ainoastaan vierailevien taiteilijoiden työhön.

Vuosittain jaetaan lähes 5 miljoonaa euroa noin 500 pohjoismaiselle ja balttialaiselle kulttuuri- ja taideprojektille Pohjoismaisen kulttuuripisteen hallinnoimien tukiohjelmien kautta.

Lue koko julkaisu tästä.
 

Categories