84 residenssikeskusta haki tukea kutsuakseen taiteilijoita Pohjoismaista ja Baltian maista

Riippuvia polttimoja

Residenssikeskusten tuella pyritään tukemaan taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittää omaa työtä inspiroivassa ympäristössä, jossa voi keskittyä työskentelyyn mutta myös saada mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan kuuluva residenssituki sai tänä vuonna jälleen ennätyksellisen paljon hakemuksia.  

Residenssituen asiantuntijaryhmä kokoontui 12.-13. huhtikuuta 2023 päättämään tuen jakamisesta pohjoismaisille ja balttialaisille residenssikeskuksille. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti 84 hakemusta, joista 15 residenssiohjelmalle myönnettiin tukea. Jaetun tuen kokonaissumma oli 616 000 euroa. Kilpailu tuesta on kovaa ja myöntöprosentti tällä kierroksella oli 18 %. 

Tämänkertaisten tuensaajien joukossa oli moninaisia residenssiorganisaatioita eri puolilta Pohjoismaita ja Baltian maita. Esimerkkinä mainittakoon Mustarinda Hyrynsalmelta, Suomesta, jonka ekologisesti kestävä residenssitoiminta myötävaikuttaa yhteiskunnan ekologiseen muutokseen sekä taiteen ja tieteen yhteistyöhön.  

Eesti Noore Arhitektuuri Selts (Estonian Society of Young Architecture) Viron Valgasta sai tukea kansainväliselle monialaiselle residenssille, jonka tavoitteena on etsiä, löytää ja luoda vaihtoehtoisia tilallisia ratkaisuja markkinalogiikan vaikutuksen ulottumattomissa. 

VšĮ Priespauda / hands on press Kaunaksen kaupungissa Liettuassa, keskittyy pieniin eriin erilaisia painotuotteita, kirjanpainoon ja omakustanteisiin julkaisuihin.   

Small Projects Artist in Residence Program Norjan Tromsassa sai tukea residenssille, jonka juuret ovat Filippiineillä Manilassa ja toiminta yhteistyössä with Norwegian Sámi Reindeer Herding Associationin kanssa.  Jokainen osallistuva taiteilija tulee saamaan paikallisen kontaktin jotta residenssin aikana syntyy välitöntä dialogia ja uusia verkostoja.  

Asiantuntijaryhmä arvostaa kaikkia Pohjoismaissa ja Baltian maissa käynnissä olevia residenssihankkeita ja pitää hyvänä sitä, että hakijajoukko on hyvin moninainen. 

Residenssikeskusten tuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisen vaihtoa ja yhteyksiä maiden välillä sekä lisäämään kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.