STREAM: Revolution nu! En diskussion om konst, aktivism och kollektivt skapande

Under hösten har vi presenterat konstnärer som arbetar med konst och aktivism, och som genom sin konst berör grundläggande konstitutionella frågeställningar. Som avslutning på den här diskussionsserien kommer moderator Kasper Strömman att föra samman konstnärerna till ett gemensamt samtal och en uppsummering, där de utbyter erfarenheter och diskuterar konstens och konstnärens roll i samhällsutvecklingen.

Amund Sjølie Sveen (NO) har genom NORDTING skapat en bred konstplattform för intervention och reflektion i norr. NORDTING är en mobil folkförsamling som med jämna mellanrum bjuder in folk till ting, från Vardø till Alaska. Lokala problemställningar och lokala deltagare bjuds in: körer, ordförade, punkband, cheerleaders, urfolk, musiker, dansare. NORDTING kan ses som en nomadisk folkförsamling för Nordkalotten och en hyllning till periferin! Eller är det också en separatiströrelse för den arktiska kolonin?

Konstnärerna Libia Castro (ES) & Ólafur Ólafsson (IS) har arbetat tillsammans med kompositörer, musiker, föreningar, aktivister och medborgare för att skapa en multifacetterad musikalisk och konstnärlig performance för att sätta fokus på ett isländskt grundlagsförslag från 2011 och alla dess 114 artiklar. Bakgrunden ligger i ett förslag från 2008 som tillkom efter krav från medborgare till följd av den politiska och ekonomiska krisen på Island. Vid en folkomröstning 2012 fick förslaget till ny grundlag brett stöd, men processen har nu avstannat.

Evenemanget ingår i serien Revolution nu!

Kommande evenemang

Alla evenemang