LIVE STREAM – Skogen kallar: Aslak Paltto och Magne Ove Varsi

Den samiska nationaldagen firas årligen den 6:e februari och med anledning av det fokuserar kvällens Skogen kallar-samtal på samisk identitet och dess relation till naturen.

Följ sändningen live på Nordisk kulturkontakts Facebook-sida

Den traditionella samiska livsstilen har alltid varit starkt förbundet med naturen. Detsamma gäller för det samiska språket och kulturen. Men vad händer om man som same bosätter sig i en storstad och då delvis förlorar kontakten till naturen och ursprunget? Överlever den samiska kulturen och språket urbaniseringen eller leder det på sikt till att det samiska utarmas och försvinner? Och vilken påverkan har klimatkrisen på samernas möjlighet till att fortsätta leva som en del av naturen och få sin utkomst från den?

Aslak Paltto är same, född och bosatt i Enare kommun i nordligaste Finland. Han är renskötare, dokumentarist och journalist, verksam som redaktör vid YLE Sapmi. Idrott hör till hans specialintresse och han fungerar både som tränare och kommentator. År 2019 utkom hans dokumentärfilm ”Poromiehen silmin”.

Magne Ove Varsi, är same hemma från Tana-dalen, men nu bosatt i Dröbak i södra Norge. Han har en lång karriär bakom sig som journalist, författare, moderator och översättare. Han har varit med om att grunda det samiska journalistförbundet och journalistutbildningen vid Samiska Högskolan i Kautokeino, där han även undervisat. Varsi är specialist på juridiska frågor och har aktivt arbetat för samernas rättigheter genom en mängd olika uppdrag. De senaste åren har han också uppträtt med traditionell samisk jojk.

Samtalet modereras av PhD Lia Markelin som är samhällsanalytiker vid tankesmedjan Magma. Åren 2009–2018 var hon parallellt deltidsanställd som biträdande professor vid Samiska Högskolan i Kautokeino, Norge. Markelin har forskat bland annat i de samiska mediernas situation i Norden i förhållande till ländernas medie- och urfolkspolitik, samt i Finland urfolkspolitik. Hon är hemma från södra Finland och har inga rötter i Sameland.

Kommande evenemang

Alla evenemang