ONLINE: Nordiskt språkcafé

ONLINE Språkcafe

På Nordisk kulturkontakts digitala språkcafé har du möjlighet att öva dig på att kommunicera på nordiska språk. Tillsammans med personer som pratar de nordiska språken som modersmål kan du öva på finska, svenska, norska, danska och isländska.

Både nybörjare och deltagare som hunnit längre i sina språkstudier är välkomna.

Så fungerar det digitala språkcaféet:

Varje språk (finska, svenska, norska, danska och isländska) har sitt eget Teams-mötesrum. I varje rum deltar en person som pratar språket som sitt modersmål.

Diskussionen leds av modersmålstalaren, och diskussionsämnen väljs tillsammans med deltagarna. Som deltagare kan du vara just så aktiv i diskussionen som du själv vill.

Du hittar Teams-mötesrum här:

Finska
Svenska
Norska (ingen norsk bordvärd denna gång)
Danska
Isländska

Vänligen observera att evenemanget äger rum mellan 18 och 19 finsk tid (UTC+3).

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang