ONLINE: Nordiskt språkcafé

ONLINE Språkcafe

På Nordisk kulturkontakts språkcafé har du möjlighet att öva dig på att kommunicera på nordiska språk. Både nybörjare och längre hunna är välkomna!

Tillsammans med personer som pratar de nordiska språken som modersmål kan du öva på finska, svenska, norska, danska och isländska. Varje språk har sitt eget Teams-mötesrum, som du hittar här: 

Finska
Svenska
Norska
Danska
Isländska

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kaffe med poesi