Nordiskt språkcafé

""

På Nordisk kulturkontakts språkcafé har du möjlighet att öva dig på att kommunicera på nordiska språk. Både nybörjare och längre hunna är välkomna, gratis inträde och servering!

På språkcaféet diskuterar vi informellt och avslappnat på finska, svenska, norska, danska och isländska. Varje språk har sitt eget bord och en bordsvärd som har språket som modersmål.

Du kan komma och gå som du vill under evenemanget, och du väljer själv ifall du vill öva på ett eller flera nordiska språk. 

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang