LIVE – Lars Amund Vaage & Sebastian Johans

Sebastian Johans & Lars Amund Vaage. LIVE, Författarsamtal, #nrlitt

Lars Amund Vaage (Norge) och Sebastian Johans (Åland) är båda nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021. I denna live stream intervjuas de av finska journalisten Marit Lindqvist.

 

Lars Amund Vaage har ett långt och mångsidigt författarskap bakom sig: sedan debuten 1979 har han skrivit noveller, dikt, barnböcker, essäistik och romaner. Och med Det uferdige huset (inte översatt till svenska) verkar det som om författaren har föresatt sig att smälta samman många av de kunskaper och erfarenheter han har som författare – både skrivandets och livets erfarenheter, är det på sin plats att precisera. Sett på det viset framstår Det uferdige huset som en snart sagt förädlad vändning i författarskapet.

Emigrantlitteraturen är ofta episk till sin karaktär, med Vilhelm Mobergs enorma utvandrarromaner som mästerstycket. Men i sin debutroman Broarna, som är Ålands kandidat till Nordiska rådets litteraturpris 2021, använder Sebastian Johans en mera impressionistisk och rapsodisk stil med korta, förtätade kapitel. Här är fokus inriktat på individer, inte på kollektivet.

Berättelsen kretsar kring några av de ålänningar som lämnade hembygden. Johans bygger på sin egen släkthistoria samtidigt som han ger en bred historisk tidsbild från perioden mellan 1904 och 1932. Första världskriget och inbördeskriget i Finland ingriper djupt i emigranternas liv.

Kommande evenemang

Alla evenemang