Kreativ skrivverkstad

person-holding-blue-ballpoint-pen-writing-in-notebook-210661_1920

Skrivverkstaden är för dig som vill komma igång med ditt skönlitterära skrivande. Du behöver inte ha erfarenhet av att skriva för att delta i denna workshop.

Vi gör skrivövningar och har kul tillsammans. Skrivverkstaden går huvudsakligen på svenska och finska, men du får gärna skriva på ditt eget modersmål.

Skrivverkstaden leds av Kira Nalin, specialbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakts bibliotek. Anmälan till kira.nalin@nordiskkulturkontakt.org senast 4.11.

Kommande evenemang

Alla evenemang

Barnfesten 2024