Stream: Konst på nya plattformar

Porträttbilder av Caroline Uglestad, Helen Korpak, Susanne Østby Sæther

Caroline Uglestad, Helen Korpak, Susanne Østby Sæther. Foto: Simen Øvergaard, privat, Øystein Thorvaldsen

Bildkonst ingår i ökande grad i en digital ”delningskultur”, något som ytterligare har förstärkts i och med coronapandemin. Vilka konsekvenser får det här för vår förståelse av olika delningspraxis hos museer, gallerier, konsthallar eller konstnärerna själva?

Hur påverkade delningsplattformerna under pandemin konstförmedlingen i de olika institutionerna? Kamerabaserad konst har visat sig att lämpa sig särskilt bra för konstförmedling och distribution på nya plattformar och är i dag djupt integrerad i en digital, nätverksbaserad infrastruktur. Vilka tekniska betingelser finns i plattformarna som utnyttjas, och på vilket sätt påverkar de estetiken i den konst som förmedlas?

Kurator för fotografi och nya medier Susanne Østby Sæther och chefskurator Caroline Uglestad, som båda arbetar på Heine Onstad Kunstsenter i Oslo, har undersökt nya former av digital förmedling och distribution av visuell konst under coronakrisen. Projektet är finansierat av Norsk Kulturråd. De samtalar med konstkritiker Helen Korpak.

Kommande evenemang

Alla evenemang