Stream: Konst på nya plattformar

Porträttbilder av Caroline Uglestad, Helen Korpak, Susanne Østby Sæther

Caroline Uglestad, Helen Korpak, Susanne Østby Sæther. Foto: Simen Øvergaard, privat, Øystein Thorvaldsen

Bildkonst ingår i ökande grad i en digital ”delningskultur”, något som ytterligare har förstärkts i och med coronapandemin. Vilka konsekvenser får det här för vår förståelse av olika delningspraxis hos museer, gallerier, konsthallar eller konstnärerna själva?

Hur påverkade delningsplattformerna under pandemin konstförmedlingen i de olika institutionerna? Kamerabaserad konst har visat sig att lämpa sig särskilt bra för konstförmedling och distribution på nya plattformar och är i dag djupt integrerad i en digital, nätverksbaserad infrastruktur. Vilka tekniska betingelser finns i plattformarna som utnyttjas, och på vilket sätt påverkar de estetiken i den konst som förmedlas?

Kurator för fotografi och nya medier Susanne Østby Sæther och chefskurator Caroline Uglestad, som båda arbetar på Heine Onstad Kunstsenter i Oslo, har undersökt nya former av digital förmedling och distribution av visuell konst under coronakrisen. Projektet är finansierat av Norsk Kulturråd. De samtalar med konstkritiker Helen Korpak.

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kaffe med poesi