Grönlands natur och klimat i snabb förändring

En glaciärvägg på Grönland

Foto: Bo Normander

Det finns få ställen på jorden där naturkrafterna och anpassningen till det karga klimatet framstår som mera kontrastfullt och mångfaldigt än på Grönland.

Men naturen och den biologiska mångfalden förändras fort i takt med den globala klimatförändringen som kan märkas i form av tydliga temperaturökningar och smältande havsis. Ökat internationellt intresse för landets naturresurser och geopolitiska betydelse samt ökande turism gör också att spridandet av kunskap om Grönlands natur är av avgörande betydelse för hållbar turism och hållbart utnyttjande av naturresurserna.

Bo Normander framför en glaciär
Foto: Vibeke Skousen

Bo Normander har lett ett projekt med bidrag från experter från grönländska och danska universitet och är huvudförfattare av en ny naturguide till Grönland som presenterar landet i en unik samlad framställning. Normander har bott i Grönland och rest runt i landet och samlat information om natur, geologi, klimat och det unika växt- och djurlivet. Han berättar levande och entusiastiskt om Grönlands natur med vackra bilder och detaljerad information.

Under kvällens lopp får vi också restips till The Arctic Circle Trail, en vacker och utmanande 165 km lång vandringsled i västra Grönland och smakbitar från hans segeltur på Evighetsfjorden.

”Ett stort isberg lossnar från glaciärväggen och landar på havsytan med et öronbedövande brak. Det sker helt oväntat, och vi är närmast lamslagna medan vi står och stirrar från båten några hundra meter bort. Efter ett par sekunder reser sig en stor hotande våg.”

Kommande evenemang

Alla evenemang