Ekologiska havsförändringar i Arktis

29.IFC.IMG_1544s.beskuren_1920

Nyligen hemkommen från en forskningskryssning till Östgrönland får vi höra om de nyaste rönen av marinbiolog Anna Törnroos-Remes.

Hon är verksam som biträdande professor vid Åbo Akademi. Hon är också aktiv forskare i det multinationella forskningsprojektet ECOTIP (https://ecotip-arctic.eu). Forskningsprojektets fokus är på de marina ekosystemen, och hur bland annat klimatförändringar och nedsmutsning påverkar dem. Man studerar också förändringarnas effekter på samhället och ekonomin, mer specifikt på den grönländska fiskerinäringen.

Evenemanget ordnas i samarbete med UPPIK – vänskapsförening Finland-Grönland. Föreningens syfte är att främja förbindelserna mellan Grönland och Finland och sträva efter att förstärka och utveckla dem

Språk: presentationen sker på engelska; frågor och diskussionsinlägg kan framföras på finska och svenska

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kaffe med poesi