Barnboksdag för vuxna

431177799_790015889826586_8770695825247282655_n

Kom och fira den Internationella barnboksdagen tillsammans med oss! I år vill vi under barnboksdagen lyfta fram förutom barnlitteratur även ordkonst. Vi firar barnboksdagen på Nordisk kulturkontakt. Evenemanget ordnas av IBBY Finland i samarbete med Nordisk kulturkontakt.

Program:

  • Välkomstord
  • Presentation av H.C. Andersen-priset
  • Sagoworkshop med ordkonstledare Filippa Hella

Kaffeservering.

Programmet är för vuxna, men barn är välkomna! Ingen anmälan behövs. Under kvällen vill vi ge rum för nätverkande och intressanta diskussioner om litteratur och dessutom finns det möjlighet att pröva på ordkonst!

Tilläggsinformation:
Barnbibliotekarie Mikaela Wickström (mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org)

Den internationella barnboksdagen firas årligen den 2.4 till minne av Hans Christian Andersens födelse.

International Board on Books for Young people (IBBY) koordinerar barnboksdagens årliga teman. För år 2024 är Japan sponsor och årets tema är ”Cross the Seas on the Wing of your Imagination”. Du kan läsa mera om firandet av barnboksdagen på IBBYs sidor (på engelska).

IBBY Finland rf jobbar för att främja finländsk barn- och ungdomslitteratur i Finland och utomlands. Dessutom ordnar föreningen evenemang och ger ut den finskspråkiga tidningen Virikkeitä.

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang