ARTIVAL TALKS: Politisk påverkan

ARTIVAL Talks webbplats v2

Den nordiska regionen är känd för sin livliga och progressiva konstscen, som ofta fungerar som en plattform för att belysa aktuella sociala och politiska frågor. Syftet med denna ARTIVAL TALK är att utforska hur individer och organisationer i de nordiska länderna effektivt kan använda sina konstnärliga strävanden för att främja politisk påverkan och skapa meningsfull förändring i samhället.

Välrenommerade talare med stor erfarenhet av konst och kultur delar med sig av sin expertis och sina personliga upplevelser av att engagera sig i politiskt påverkansarbete. De diskuterar den nordiska kontextens unika karaktär och möjligheter och sätter fokus på vilka metoder som används för att kommunicera effektivt och mobilisera stöd för sin sak.

Dörrarna öppnas kl. 16.30. Gratis inträde och servering!

Inbjudna talare

  • Hanna Kosonen – Verksamhetsledare, Forum Artis ry
  • Teemu Mäki – Konstnär/regissör (teater/film/opera), författare, forskare, och doktor i konstvetenskap (Bildkonstakademin, 2005), samt ordförande för Finlands konstnärsförbund och IAA Europe.
  • Pauliina Valtasaari – Orkesterchef (Helsingfors stadsorkester), karriärvägledare, MMus (doktorsexamen 6/2023)

Diskussionen modereras av Kaisa Rönkkö, direktör vid Centret för konstfrämjande i Finland.

––––––––––––

ARTIVAL Talks organiseras av IMMART, Nordisk kulturkontakt och Globe Art Point som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som äger rum på olika platser i Norden under 2023. Festivalen samlar en mångfacetterad grupp människor på ett hållbart sätt och låter dem skapa tillsammans och reflektera kring frågor om inkludering och tillhörighet med hjälp av utställningar, performanceverk, samtal, workshops, uppläsningar och annat. Detta sker under en tid då många strävar efter att återknyta till sig själva, sina familjer och sina samhällen på ett eller annat sätt.

ARTIVAL Talks är en samling livestreamade virtuella diskussioner, debatter och samtal om de teman som tas upp av ARTIVAL – en festival som placerar konstnären och den konstnärliga processen i centrum. ARTIVAL Talks inleddes i maj 2023 och har som främsta syfte att skapa en tydligare förståelse för de olika processer, perspektiv och utgångspunkter som finns i den nordiska konstvärlden. Detta görs genom att man samlar konstnärer, kulturarbetare, aktivister, människorättsexperter, myndighetspersoner och representanter för civilsamhället och låter dem utbyta idéer och dela med sig av sina erfarenheter av framgångar (och misslyckanden), bra (och dåliga) tillvägagångssätt och de möjligheter (och utmaningar) som finns i den nordiska konst- och kultursektorn.

Läs mer om ARTIVAL

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang