ARTIVAL TALKS: Kuratering över kulturgränserna

ARTIVAL Talks webbplats v2

I detta tankeväckande ARTIVAL Talk fördjupar vi oss i kuratering över kulturgränserna och utforskar det dynamiska samspelet mellan kulturell mångfald och representation på den nordiska konstscenen.

Vi utforskar de utmaningar som institutioner möter när de kuraterar utställningar och program som korrekt återspeglar mångfalden av röster, perspektiv och konstnärliga uttryck i det samtida samhället. Genom att erkänna behovet av inkludering och mångfald diskuterar vi strategier för att aktivt involvera de konstnärer och grupper som är underrepresenterade i samhället.

Samtalet fokuserar också på skillnaden mellan institutionell kuratering och frilanskuratering, och undersöker möjligheterna och begränsningarna inom respektive tillvägagångssätt. Vi diskuterar begreppet frihet inom kuratering och dess konsekvenser för ansvarsfull kuratering, och betonar behovet av att balansera konstnärligt uttryck med etiska överväganden. Vi diskuterar även kurateringens kraft som ett sätt att utmana etablerade system, konfrontera fördomar och bryta konventionella berättelser. Genom att främja en kritisk dialog och ett öppet sinne vill vi skapa en miljö där olika värderingar, erfarenheter och trosuppfattningar respekteras och hyllas.

Länk till streaming (Zoom)

https://us06web.zoom.us/j/82483258408?pwd=dE4wVktEakhNSVNLQW5TTmkzQUZuQT09

Meeting ID: 824 8325 8408
Passcode: 405380

Inbjudna talare

  • Keynote och moderering av samtalet: Ali Akhbar Mehta – Transmediaartist, kurator, forskare och författare.
  • Yvapurü Samaniego Bonnin – Bildkonstnär som arbetar med en rad olika typer av medier.
  • Tina Lorien – Kurator med bred kunskap om bildkonst, skulpturer, målningar och fotografi.
  • Nina Toppila – Direktör vid Helsingfors konsthall.

––––––––––––

ARTIVAL Talks organiseras av IMMART, Nordisk kulturkontakt och Globe Art Point som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som äger rum på olika platser i Norden under 2023. Festivalen samlar en mångfacetterad grupp människor på ett hållbart sätt och låter dem skapa tillsammans och reflektera kring frågor om inkludering och tillhörighet med hjälp av utställningar, performanceverk, samtal, workshops, uppläsningar och annat. Detta sker under en tid då många strävar efter att återknyta till sig själva, sina familjer och sina samhällen på ett eller annat sätt.

ARTIVAL Talks är en samling livestreamade virtuella diskussioner, debatter och samtal om de teman som tas upp av ARTIVAL – en festival som placerar konstnären och den konstnärliga processen i centrum. ARTIVAL Talks inleddes i maj 2023 och har som främsta syfte att skapa en tydligare förståelse för de olika processer, perspektiv och utgångspunkter som finns i den nordiska konstvärlden. Detta görs genom att man samlar konstnärer, kulturarbetare, aktivister, människorättsexperter, myndighetspersoner och representanter för civilsamhället och låter dem utbyta idéer och dela med sig av sina erfarenheter av framgångar (och misslyckanden), bra (och dåliga) tillvägagångssätt och de möjligheter (och utmaningar) som finns i den nordiska konst- och kultursektorn.

Läs mer om ARTIVAL

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang