ARTIVAL TALKS: Konst, mobilitet och migration

ARTIVAL Talks webbplats v2

Välkommen till detta upplysande och tankeväckande ARTIVAL Talk som utforskar det mångfacetterade förhållandet mellan konst, mobilitet och migration. Kom och lär dig hur dessa tre sammanflätade begrepp korsar varandra och formar vår förståelse av det samtida konstlivet i Norden.

Vi kommer att utforska berättelserna om migranter och flyktingar genom bildkonst, tal och rörelse, och fördjupa oss i hur konsten fungerar som en katalysator för social förändring och ökat inflytande. Syftet med detta evenemang är att främja dialog och fördjupa vår kollektiva förståelse av dessa viktiga frågor. Upptäck hur konstnärer inom olika konstformer använder sin kreativitet för att utmana stereotyper, bryta gränser och hylla invandrares motståndskraft och mångfald. Få nya insikter från experter som kommer att diskutera effekterna av rörlighet och migration på konstnärlig produktion, kulturutbyte och skapandet av hybrididentiteter.

Paneldiskussionen modereras av Geir Lindahl, seniorrådgivare på Nordisk kulturkontakt.

Inbjudna talare

  • Yohann Floch, grundare av Fresh Arts Coalition Europe – FACE.
  • Sarah Kazmi, medgrundare på Verdensrommet.

––––––––––––

ARTIVAL Talks organiseras av IMMART, Nordisk kulturkontakt och Globe Art Point som en del av ARTIVAL RE:CONNECT, en flerspråkig nordisk kulturfestival som äger rum på olika platser i Norden under 2023. Festivalen samlar en mångfacetterad grupp människor på ett hållbart sätt och låter dem skapa tillsammans och reflektera kring frågor om inkludering och tillhörighet med hjälp av utställningar, performanceverk, samtal, workshops, uppläsningar och annat. Detta sker under en tid då många strävar efter att återknyta till sig själva, sina familjer och sina samhällen på ett eller annat sätt.

ARTIVAL Talks är en samling livestreamade virtuella diskussioner, debatter och samtal om de teman som tas upp av ARTIVAL – en festival som placerar konstnären och den konstnärliga processen i centrum. ARTIVAL Talks inleddes i maj 2023 och har som främsta syfte att skapa en tydligare förståelse för de olika processer, perspektiv och utgångspunkter som finns i den nordiska konstvärlden. Detta görs genom att man samlar konstnärer, kulturarbetare, aktivister, människorättsexperter, myndighetspersoner och representanter för civilsamhället och låter dem utbyta idéer och dela med sig av sina erfarenheter av framgångar (och misslyckanden), bra (och dåliga) tillvägagångssätt och de möjligheter (och utmaningar) som finns i den nordiska konst- och kultursektorn.

Läs mer om ARTIVAL

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Nordens dag 2024