English Speakers

Projektets logo med texten English speakers.

English Speakers är en turnévänlig ljudföreställning som musikaliskt och performativt behandlar sambandet mellan norrønt, det samnordiska språket från ca. 800-1350 och modern engelska. Föreställningen kombinerar tekst, nytillgänglig kompositionsmusik och avancerad akustik i ett nytänkande uttryck som kan belysa språkets kompexitet.

 

English Speakers behandlar sambanden mellan norrønt och modern engelska. Genom att arbeta med sambandet bidrar projektet till en diskussion om hur kulturer inte är ”rena”, utan sammanbundna tvärs över landsgränser och nationaliteter. English Speakers har också ett klart feministiskt fokus; genom att granska föreställningens tio ord och deras etymologi uppmanas publiken till förhålla sig kritiskt till kvinnors ställning i språkhistorien.

I samarbete med föreställningens brittiska producent Mary Paterson och LYDPOL hade projektet ett särskilt fokus på att erbjuda en fulländad scenkonstupplevelse till en synskadad eller svag seende publik. Det gjordes via målgruppsinriktad podcast med bakgrund om projektet, textutdrag och tilläggsmaterial om språkhistoria. Det omfattande bakgrundsarbetet förmedlas därtill via ett materialhäfte och verkstäder.

English speakers skapades av Moribund (Danmark) i samarbete med Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) (Norge) och Inter Arts Center vid Lunds Universitet (Sverige).

Projektet beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2020.

 

Tilläggsinformation:

Moribund / English Speakers
Recension i PERIPETI, tidsskrift for dramaturgiske studier från spelningen på KU.BE 24.11.2020