fbpx

“Välkommet tillskott till en kultursektor i kris”

29.05.2020

Kvinna vid strand med sjögräs i håret
Bilden är från Performance Køkkenet i projektet Nordic Actions in Nature 2018. Projektet beviljades finansiering från Kultur- och konstprogrammet 2018. Projektet sammanförde nordiska performansartister som engagerade sig i frågor gällande miljö och hållbarhet.

De nordiska kulturministrarna enades vid sitt möte den 28 maj om förstärka årets budget för stödprogrammet Kultur- och konstprogrammet med tre miljoner danska kronor och därigenom stöda det nordiska kulturlivet som drabbats hårt av covid-19-krisen. Det här är minst sagt välkommet, kommenterar Anna Sparrman, ordförande för Kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp.

Vi gjorde i år en framtung fördelning av medel på grund av coronapandemin. Att höstens utlysning nu stärks med ytterligare medel känns därför extra bra. Vi hoppas att det kan inspirera de sökande varenda krona är viktig i det här läget, säger Sparrman.

Porträtt på Anna Sparrman
Anna Sparrman

Kultur i en kristid var i fokus vid årets första ministermöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man framöver kan stödja och stimulera kultur- och mediasektorn i Norden. Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer.

Coronakrisen har vänt upp och ned på vår vardag. Den utmanar oss i hur vi är tillsammans och tvingar oss att tänka om hur vi kan mötas. Det är därför naturligt att vi i dessa kristider gemensamt diskuterar hur vi bäst stödjer det mångfaldiga kulturlivet i Norden, sade kulturministrarnas ordförande, Danmarks kulturminister Joy Mogensen, vid mötet.

Kultur- och konstprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete, samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Projektmedlen går direkt till kulturaktörers egna samarbeten och nätverk.

Även Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren ser de tillskjutna medlen som ett mycket viktigt och välkommet tillskott till en sektor som drabbats hårt av de restriktioner som just nu råder i Norden.

De professionella kulturutövarna har även under normala omständigheter små marginaler och nu är det extra besvärligt. För mig är detta en viktig, symbolisk gest från de nordiska kulturministrarna som pekar på det nordiska kultursamarbetets stora betydelse, såväl under som efter den kris som pågår nu, säger Kellgren.

Cookie Policy for Nordic Culture Point

What Are Cookies

As is common practice with almost all professional websites this site uses cookies, which are tiny files that are downloaded to your computer, to improve your experience. This page describes what information they gather, how we use it and why we sometimes need to store these cookies. We will also share how you can prevent these cookies from being stored however this may downgrade or ‘break’ certain elements of the sites functionality.

For more general information on cookies see the Wikipedia article on HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

How We Use Cookies

We use cookies for a variety of reasons detailed below. Unfortunately in most cases there are no industry standard options for disabling cookies without completely disabling the functionality and features they add to this site. It is recommended that you leave on all cookies if you are not sure whether you need them or not in case they are used to provide a service that you use.

The Cookies We Set

In order to provide you with a great experience on this site we provide the functionality to set your preferences for how this site runs when you use it. In order to remember your preferences we need to set cookies so that this information can be called whenever you interact with the page. For example whether the welcome banner is displayed on the main page is affected by cookies.

Third Party Cookies

In some special cases we also use cookies provided by trusted third parties. The following section details which third party cookies you might encounter through this site.

This site uses Google Analytics which is one of the most widespread and trusted analytics solution on the web for helping us to understand how you use the site and ways that we can improve your experience. These cookies may track things such as how long you spend on the site and the pages that you visit so we can continue to produce engaging content.

For more information on Google Analytics cookies, see the official Google Analytics page. (https://www.google.com/analytics/)

We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work, the specific social media sites will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Facebook Pixel

The Facebook Pixel receives these types of data:

– Http Headers – Anything present in HTTP headers. HTTP Headers are a standard web protocol sent between any browser request and any server on the internet. HTTP Headers include IP addresses, information about the web browser, page location, document, referrer and person using the website.
– Pixel-specific Data – Includes Pixel ID and the Facebook Cookie.
– Button Click Data – Includes any buttons clicked by site visitors, the labels of those buttons and any pages visited as a result of the button clicks.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

More Information

Hopefully that has clarified things for you and as was previously mentioned if there is something that you aren’t sure whether you need or not it’s usually safer to leave cookies enabled in case it does interact with one of the features you use on our site.

Please let us know if you have questions or comments. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/contact-us/)

This Cookies Policy was created with the help of the CookiePolicyGenerator.com